Kalem Güzeli

Türk-İslam Sanatları

Ferman – Sultan II. Mustafa 1695-1703


Evahir-İ Şevval 1111 Hicri / 1699 Miladi Tarihli
Tuğra ve 9 satır yazı, kağıt üzeri boya, mürekkep ve altın yaldız
131 x 39 cm.

ÖZETİ: İkram ve ihtiram ashabından uzun boylu, ala gözlü ve ince kaşlı olup Sütte-i saadete gelerek, Ruha Sancağında Harran Mahiyesinde Sarıhisar karyesi ve gayride 5630 akçe timara mutassarıf olan Osman’ın Berat-i şerifle mutasarrıf olduğu mezkür timar üzerinde iken, eski Rakka Valisi Vezir Mustafa tarafından bu görevin başkasına verildiği takarrur etmiş olmakla ve Alaybeyisi Bayrağı altında sefer etmik şartı ile….. 1111 Hicri senesi Evahir-i Şevval tarihi ile hükm-i şerif verilerek tezkiresi ibraz ve icra olmuştur.

Gönderen 07 Eylül 2010

Kategori : Henüz yorum yok

Yorumlar kapalıdır

Geri izleme |