Kalem Güzeli

Türk-İslam Sanatları

Ferman – Sultan III. Selim 1789-1807


23 Safer 1211 Hicri /28 Ağustos 1796 Miladi Tarihli
Tuğra ve 15 satır hat, kağıt üzerine boya, mürekkep ve altın yaldız
74 x 53 cm.
ÖZETİ: Gavri-zade Seyyid Halil’in vefatı sebebiyle uhdesinde bulunan Halep Mutasarrıflığı Cebel-i Seman nahiyesindeki bazı köyler maktuunun
oğlu Seyyid Hüseyin’in üzerine kaydolunması gerekirken, İstanbul’da bulunan kardeşi Mehmet Emin’in aç gözlülük ve uyanıklık yaparak
bahsolunan gelirleri kendi adına kaydettirmesi üzerine, Seyyid Hüseyin’in
Divan-ı Hümayun’a yaptığı şikayet çerçevesinde; Mehmet Emin’in Halep
Kadılığı’na bahsi geçen maktu hakkında herhangi bir hak talebi vaki olursa mani olunarak Hazine-i Amire defterlerindeki kayıtların esas alınması ve Seyyid Hüseyin’e maktu gelirler ve vergilerini toplattırmaya kolaylık gösterilmesine dair.

Gönderen 07 Eylül 2010

Kategori : Henüz yorum yok

Yorumlar kapalıdır

Geri izleme |