Kalem Güzeli

Türk-İslam Sanatları

IRCICA 8. Milletlerarası Hat Yarışması


İslam Konferansı Teşkilatı’na bağlı İslam Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) tarafından Suriyeli Hattat M. Bedevi el-Dirani adına düzenlenen “Milletlerarası 8’inci Hat Yarışması”nda 28 ödül, 32 mansiyon, 8 teşvik ödülü, 15 ülkeden 64 yarışmacı arasında paylaştırıldı.

IRCICA, İslam sanatı mirasını korumak ve geliştirmek amacıyla yaptığı faaliyetler çerçevesinde periyodik olarak hat yarışmaları tertip etmektedir. Bu yarışmaların gayesi, klasik İslam hat sanatının korunması, yaşatılması, teşviki ve geliştirilmesi; İslam kültürü dışından gelen tesirlerle orijinal ve otantik klasik hat sanatı dışında ortaya çıkan yeni yaklaşımlardan koruyarak, geleneklere bağlı prensip ve kaidelere uygun şekilde devam etmesini sağlamaktır. Milletlerarası hat yarışmaları üç yılda bir düzenlenmektedir.

Sekizinci Hat Yarışması Jüri Heyeti Şeref Başkanı Sayın Prof.Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, IRCICA’nın İstanbul Yıldız Sarayı’ndaki merkezinde, (20 Rabiu-l Ahar-1 Camad-i Evvel 1431 H. / 5-15 Nisan 2010) tarihleri arasında toplanan Jüri heyeti toplantısının bazı oturumlarına katılmış ve toplantı daha sonra Hasan Çelebi Hoca’nın başkanlığında ve aşağıda adı geçen üyelerin huzurunda devam etmiştir:

1. Dr. Halit Eren, IRCICA Genel Direktörü, Yarışma Düzenleme Komitesi Başkanı
2. Prof. M.Uğur Derman, Hat uzmanı, IRCICA
3. Mus’ad Khudair Al-Borsaidi, Hat sanatı hocası, Mısır
4. Ubaida Muhammed Salih al-Banki, Hat sanatı hocası, Suriye
5. Belaid Hamidi, Hat sanatı hocası, Fas
6. Dr. Abdurrıda Behiye, Hat sanatı hocası, Irak
7. Celil Resûli, Hat sanatı hocası, İran
8. Mehmet Özçay, Hat sanatı hocası, Türkiye
9. Davut Bektaş, Hat sanatı hocası, Türkiye

Sekizinci hat yarışmasına 31 ülkeden 683 yarışmacıya ait 969 hat eseri katılmıştır.

Ödüller:

Gönderen 20 Nisan 2010

Kategori : Haberler,Hat Sanatı Henüz yorum yok

Yorumlar kapalıdır

Geri izleme |