Kalem Güzeli

Türk-İslam Sanatları

'cahide keskiner' ile ilgili yazılar


Şenay BOSTANCI

Sanat eğitimine Keskiner Atölyesinde Cahide KESKİNER den tezhip eğitimi alarak başlayan Şenay BOSTANCI, daha sonra tezhip eğitimini sürdürmek amacıyla Topkapı Sarayı Nakkaşhanesinden 2 yıl eğitim alarak mezun olmuş ve bir dönem de yine Cahide KESKİNER ile Yıldız Sarayı Şale Köşkünde ekol çalışmıştır.

Yazının Devamı »

Türk Süslemesinde Desen ve Uygulama

A- TÜRK SÜSLEMSİNDE KOMPOZİSYON KURALLARI

Kompozisyon, bir yüzey üzerine arzu edilen şekilleri, dengeli ve göze hoş görülecek bir tarzda yerleştirmeğe denir. Antik çağlardan beri sanatla uğraşan insanların güzel ve doğru kompozisyon kurmak için bir çok kurallara baş vurdukları ve belirli oranlar aradıkları görülmüştür. Örneğin meşhur Romalı mimar Vitruvius’un “Altın Kesimi” oranını belirtmesi gibi. Bu denge kuralı pek çok Yunan mabetlerinde ve özellikle Mısır piramitlerinin inşaasında esas olarak ele alınmış ve uygulanmıştır. Bundan başka “Porte d’Harmonie” denilen ve AhenkKapısı anlamına gelen bir diğer oran da özellikle batılı sanatçılar tarafından çok benimsenmiş ve uygulanmıştır. Ahenk Kapısı oranın pek kolay olması ve Altın Kesimi oranına yakın bir nispet sağlaması bakımından günümüzde oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu, ortasından iki eşit parçaya bölünen bir karenin alt çizgisinin yarısı kadar bir uzunluk ilâvesi le meydana gelen bir dikdörtgendir.

Yazının Devamı »

Süsleme Sanatlarımızda ‘Rumi’

Bilindiği gibi süsleme sanatları, milletlerin kültür ve sanat anlayışını gösteren faktörlerin başında yer almaktadır. Bu nedenle de süslemenin ana unsuru olan motiflerin, büyük bir önem taşıdığı ve bezeme saatının temelini teşkil ettiği görülür.

Motifler, çoğu kez toplulukların gelenek ve göreneklerini yansıtan, onların zevk, görüş ve inançlarının ifadesi olarak, bu kavramlar içinde gelişip, üsluplanmış, o milletlerin sanat simgesi ve temsilcisi olmuştur.

Yazının Devamı »