Kalem Güzeli

Türk-İslam Sanatları

'Fuat Başar' ile ilgili yazılar


Klasik Sanatlarımız Tek Çatı Altında

Üsküdar’daki tarihî Mevlevihane binasında açılan ve ekimde derslere başlayacak vakıfta hattan ebruya, minyatürden tezhibe, ciltten kalem işine on iki sanat dalında kurslar verilecek. Uğur Derman, Hasan Çelebi, Savaş Çevik, Ali Toy, Fuat Başar, Dürdane Ünver, Kaya Üçer, Taner Alakuş gibi usta sanatçıları ilk kez bir araya getirecek vakıf, önümüzdeki iki yıl içerisinde kurulması düşünülen Kandilli Klasik Türk Sanatları Akademisi’nin temelini oluşturuyor. Vakfın başkanı ve aynı zamanda hattat olan Ahmed Zeki Yavaş, “Günümüzde bu sanatlara olan ilgi giderek artarken bu durum beraberinde bazı sorunları da ortaya çıkarıyor. Klasik sanatlarımızda iyi ve güzelin, kalite ve doğrunun ne olduğu hususunda bir karmaşa gözleniyor. Sanatçılarımız arasında oluşturduğumuz tarafsız birliktelikle, bu karmaşayı en aza indirmeyi ve bize bırakılan bu muazzam sanat mirasının idamesini istiyoruz. Sanatkârlarımız ve ekolleri arasında ayrım yapmaksızın, onları maddi manevi alanda desteklemek için böyle bir vakıf kurduk. Bu çalışmalarla geçmişle gelecek arasında köprü kurmayı arzuluyoruz.” diyor. Ocak ayından itibaren çalışmalara başlayan Klasik Türk Sanatları Vakfı, pek çok usta ismi barındırıyor. Hatta; Prof. Dr. Uğur Derman, Hasan Çelebi, Doç. Dr. Savaş Çevik, Mehmet Özçay, Osman Özçay, Davut Bektaş, Ali Toy, Mehmet Memiş; tezhipte Prof. Dr. Çiçek Derman, Arda Çakmak, Fatma Özçay, Ayten Tiryaki, Nilüfer Kurfeyz, Selim Sağlam, Münevver Üçer, Mustafa Çelebi, Serap Bostancı; ebruda Fuat Başar, Mahmut Peşteli; Osmanlıcada Hüsrev Subaşı, Muzaffer Ecevit, Talip Mert; kalem işinde Kaya Üçer; ciltte İslam Seçen; kat’ıda Dürdane Ünver; Müjgan Başköylü; minyatürde Taner Alakuş.

Yazının Devamı »

Osman Özçay

1963 yılında Trabzon’un Çaykara ilçesinde doğdu. İlk ve orta tahsilini ağabeyi ile beraber Gerede’de tamamladı. 1980 yılında girdiği Erzurum Yüksek İslam Enstitüsü’nde iki yıl kadar okuduktan sonra, öğrenimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne nakletti ve oradan mezun oldu (1986).

Hat sanatına karşı önceleri hususî bir ilgisi bulunmazken, 1982’de ağabeyinin hattat Fuat Başar’a ilk gidişinde yanında bulundu ve o anda duyduğu bir arzuyla o da, Sülüs meşkine başladı. İstanbul’a geldiğinde tanıştığı M. Uğur Derman’dan çok istifade etti. Onun kendisine verdiği Sami Efendi’ye ait Yeni Cami Sebili Kitabesi kalıplarının sureti, Osman Özçay’ın Celî sülüs’te en büyük rehberi oldu. Ayrıca ağabeyiyle olan hat mütalaa ve müzakerelerinden, her ikisi de yeni şeyler öğrenmiş olarak çıkarlardı.

Yazının Devamı »

Nesiller arasında köprü: Fuat Başar

Fuat Başar ile Röportaj – Mehmet Nuri Yardım

Hattat, şair, ama önce ve en çok ebru üstadı olarak tanınıyor Fuat Başar. Bir çok kişinin bilmediği bir yönü ise gönül adamı oluşu, rindliği, dostluğu. Benim onunla yıllara dayanan kutlu tanışmada ruh derinliğini, fikir zenginliğini ve hayal enginliğini tattım ve bütün boyutlarıyla yaşadım. Fuat Hoca, geleneksel sanatlarımızın sadık elçisi ve gönüllü temsilcisi. 1953 yılında Erzurum’da doğan, ilk, orta, lise ve tıp eğitimini aynı şehrimizde tamamlayan dadaş sanatkâr, 1976’da fakülte eğitimi sıralarında güzel yazı sanatıyla, hüsn-i hatla meşgul olmaya başladı. Bir sene sonra da ebru sanatına ilgi duyarak Mustafa Düzgünman ile mektuplaştı. 1980’de İstanbul’a yerleşerek dünyaca ünlü hattat Hamit Aytaç’tan yazı, 1989’da Mustafa Düzgünman’dan ebru icazeti aldı.

Yazının Devamı »

Page 3 of 4
1 2 3 4

« Önceki Sayfa - Sonraki Sayfa »