Kalem Güzeli

Türk-İslam Sanatları

'ircica' ile ilgili yazılar


IRCICA 8. Milletlerarası Hat Yarışması

İslam Konferansı Teşkilatı’na bağlı İslam Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) tarafından Suriyeli Hattat M. Bedevi el-Dirani adına düzenlenen “Milletlerarası 8’inci Hat Yarışması”nda 28 ödül, 32 mansiyon, 8 teşvik ödülü, 15 ülkeden 64 yarışmacı arasında paylaştırıldı.

IRCICA, İslam sanatı mirasını korumak ve geliştirmek amacıyla yaptığı faaliyetler çerçevesinde periyodik olarak hat yarışmaları tertip etmektedir. Bu yarışmaların gayesi, klasik İslam hat sanatının korunması, yaşatılması, teşviki ve geliştirilmesi; İslam kültürü dışından gelen tesirlerle orijinal ve otantik klasik hat sanatı dışında ortaya çıkan yeni yaklaşımlardan koruyarak, geleneklere bağlı prensip ve kaidelere uygun şekilde devam etmesini sağlamaktır. Milletlerarası hat yarışmaları üç yılda bir düzenlenmektedir.

Yazının Devamı »

Osman Özçay

1963 yılında Trabzon’un Çaykara ilçesinde doğdu. İlk ve orta tahsilini ağabeyi ile beraber Gerede’de tamamladı. 1980 yılında girdiği Erzurum Yüksek İslam Enstitüsü’nde iki yıl kadar okuduktan sonra, öğrenimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne nakletti ve oradan mezun oldu (1986).

Hat sanatına karşı önceleri hususî bir ilgisi bulunmazken, 1982’de ağabeyinin hattat Fuat Başar’a ilk gidişinde yanında bulundu ve o anda duyduğu bir arzuyla o da, Sülüs meşkine başladı. İstanbul’a geldiğinde tanıştığı M. Uğur Derman’dan çok istifade etti. Onun kendisine verdiği Sami Efendi’ye ait Yeni Cami Sebili Kitabesi kalıplarının sureti, Osman Özçay’ın Celî sülüs’te en büyük rehberi oldu. Ayrıca ağabeyiyle olan hat mütalaa ve müzakerelerinden, her ikisi de yeni şeyler öğrenmiş olarak çıkarlardı.

Yazının Devamı »

Ferhat Kurlu

1976 senesinde Fatsa’da doğdu. İlk öğrenimini memleketinde, orta öğrenimini Samsun Ladik Akpınar Anadolu Öğretmen Lisesi’nde tamamladı. On Dokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi sıralarında tanıştığı Muzaffer Ecevit’den hat sanatına ilgi uyandıran ilk sanat bilgilerini ve ilk rık’a derslerini aldı.

1996 Temmuz ayında Hasan Çelebi ile tanışıp sülüs-nesih meşkine basladı. Dört senelik dersten sonra 2000 senesi ekim ayında IRCICA’da yapılan icazet töreniyle, sülüs-nesih icazetini aldı.

Bir sene sonra yine IRCICA tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Hat Yarışması’nda celi-sülüs dalında birincilik ödülüne layık görüldü. Aynı kurumun düzenlediği 6. yarışmada sülüs dalında 1. mansiyona layık görüldü. Bir tanesi Dubai’de olmak üzere 10’dan fazla karma sergiye katıldı.

Istanbul ve civar illerde bir çok cami ve mescidin, çesmenin kitabe, kubbe, kuşak ve mermer yazılarını yazdı. 100 civarında hilye-i şerif, 30 civarında özgün sülüs, celi- sülüs esere imza attı

Yazının Devamı »

Page 2 of 3
1 2 3

« Önceki Sayfa - Sonraki Sayfa »