Kalem Güzeli

Türk-İslam Sanatları

'kazasker' ile ilgili yazılar


Mustafa Izzet: “Kazasker” (1801 – 1876)

Mustafa Izzet was born in Tosya in 1216 H. After his father’s death he was sent to Istanbul. Happening to cath the attention of Sultan Mahmud II he was taken into the Saray, where he was trained and educated. He learned Thuluth and Naskhi from the calligrapher Mustafa Vasif Efendi and Ta’Iiq from Yesarizade Mustafa Izzet Effendi. He received an icazet from both his teachers. He had a very fine voice and also practiced music. He was appointed to the Saray imamlik during the reign of Sultan Abdülmecid.
He produced eleven copies of the Qur’an, a number of Delails and En’ams, some two hundred Hilyes and a number of panels in a very fine Naskhi in the style of Hafiz Osman. He was responsible for the large round panels in the Ayasofya Museum.

Yazının Devamı »

Hat’tın Ustaları

SULTAN ABDÜLMECİD:

Osmanlı Devleti’nin 31. padişahı olan Sultan Abdülmecid, 1839’la 1861 yılları arasında yaşadı. Hattatlıkla Mahmud Celâleddin Efendi’nin yolundan gitti ve döneminin en iyi sanatkârlarından olan Tahir Efendi’den dersler aldı. Dolmabahçe ve Ortaköy Camileri’ndeki bütün yazıları o yazdı. Bugün müzelerde ve diğer camilerde bugün çok sayıda eseri bulunan Sultan Abdülmecid’in üzerinde ‘Allah’ ve ‘Muhammed’ sözlerinin yeraldığı bu hattı şimdi Topkapı Sarayı’nda muhafaza ediliyor.

MUSTAFA RAKIM

Türk hat sanatının en büyük isimlerinden olan Mustafa Rakım 1757’de Ünye’de doğdu ve 1826’da İstanbul’da öldü. Hatatlığı kendisi gibi önde gelen bir hattat olan ağabeyi İsmail Zühdü Efendi ile Derviş Ali’den öğrendi. Aynı zamanda ressamdı ve Üçüncü Selim’i tahta çıktığı sırada gösteren bir de tablo yapmıştı.

Yazının Devamı »

Kazasker Mustafa İzzet Efendi

Hattat ve bestekar Mustafa İzzet Efendi 1801M yılında Tosya’da doğmuştur. Babası Destanağazade lakabıyla tanınan Mustafa Ağadır.Babasının vefatı üzerine eğitim için İstanbul’a gönderilmiştir. Fatih Medresesi’ne kaydolmuş ve Kömürcüzade Hafız Efendi’den ders almıştır. Sesinin güzelliği ile Sultan II. Mahmut’un dikkatini çekmiş ve eğitimine Enderun’da devam etmiştir. Enderun’da altı yıl musıki, hat, dil ve edebiyat eğitimi almıştır. Kısa zamanda edebiyat, musıki ve hat sanatlarında kendini gösteren Mustafa İzzet, Yesarizade’den de icazet alınca padişah yakınları arasına girmiş ve kazaskerliğe getirilmiştir. Abdülmecid’in tahta çıkışına kadar sarayda kalan Mustafa İzzet Efendi, Eyüp Camii İmam Hatibi ve padişahın ikinci imamı olmuştur. Anadolu ve Rumeli Kazaskerliği, şehzadelere hat hocalığı ve saray başimamlığı görevlerinde bulunan Kazasker Mustafa İzzet Efendi, 1852M yılında saraydan ayrılmıştır.

Yazının Devamı »