Kalem Güzeli

Türk-İslam Sanatları

'Meşk Nedir, Hat Sanati' ile ilgili yazılar


Hat Sanatı Öğretiminde Meşk Murakkaaları

Yazı sanatının taliminde, geçmiş üstadların önemli eserlerinin tetkik edilmesinin önemli yeri vardır. Hat sanatında oluşan mektepler(ekol), üstadın kendi zevk ve anlayışına göre kendinden önceki büyük üstadlardan seçip eleyerek taklid etmesiyle oluşmuştur.

Osmanlı hat mektebinin kurucusu Şeyh Hamdullah, II. Bâyezid’in tavsiyesi ile mektebini oluştururken Yâkut el-Musta’sımî’nin (ö. 698/1298) yazıları üzerinde uzun süre çalışmıştır. Şeyh, hocası Hayreddin Mar’aşî’den yazı meşkederek icazet almıştır. II. Bâyezid’in tahta geçmesinden sonra İstanbul’a gelen Şeyh, padişahın hazineden verdiği Yâkut yazıları üzerine çalışarak yazıya Osmanlı karakterini kazandırmıştır.

Yazının Devamı »