Kalem Güzeli

Türk-İslam Sanatları

'mesnevi' ile ilgili yazılar


Hollanda’da Mevlânâ’ya doyamadılar

‘2007 Mevlânâ Yılı’nda Hollanda’da düzenlenen programlara gösterilen ilgi nedeniyle, etkinlik süresi 2010’a kadar uzatıldı.

Geçtiğimiz yıl Hollanda’da Mevlânâ Rumi Takvimi yayımlanmış, belgesel hazırlanmış, Mevlevilik kursları, tasavvuf musîkisi konserleri gibi etkinlikler gerçekleştirilmişti. Mesnevi‘nin ilk cildi de Flemenkçeye tercüme edilmişti. 2010 yılı sonuna kadar Mesnevi’nin, tamamının Flemenkçeye çevrilmesi planlanıyor. Ayrıca Hollandalı yetkililerin talebi üzerine, Mevlânâ‘nın fikirleri ile Mesnevi’den birlik ve beraberlik mesajları sokaklarda insanlara anlatılacak.

Zaman

Yazının Devamı »

Mesnevî’de “Vehim”

Mevlânâ’nın Vehim Anlayışı

Hz. Mevlânâ Mesnevî’sinde vehmin sâlik (yâni “Hakk yolunun yolcusu”) için pek büyük bir engel olduğunu beyân etmektedir (V/2649)1. Bu gerçekten de öylesine büyük bir engeldir ki Hz. İbrâhim gibi bir peygamber bile vehme kapılınca, gözlerini ve sağduyusunu bağlayan vehim ve hayâl âlemi ona müşâhede ettiği yıldız için “İşte bu benim Rabb’imdir” dedirtmiş (V/2650); gördüğü rüyânın sahih rüyâ olduğu vehmiyle de, bu rüyânın te’vîle ihtiyâcı olduğunu idrâk bile etmeden, oğlunu kurban etmeğe kalkışmıştır ( Saffât/100-107)2.

Yazının Devamı »

Mevlânâ’da Edebî Zevk

Mevlânâ, tasavvufî düşüncelerinin yanı sıra edebî kişiliği ve şiirleriyle Doğu edebiyatında ve özellikle Türk edebiyatında “Mevlevî edebiyatı” isimlendirmesini gerektirecek kadar etkili olmuştur. Onun adıyla özdeşleşen bu edebî anlayışın ve üslûbun takipçileri için kaleme alınan eserler ve bunların şiirlerinden oluşturulan mecmualar, bu yönde tatmin edici bilgiler vermektedir.

Yazının Devamı »

Page 1 of 2
1 2

Sonraki Sayfa »