Kalem Güzeli

Türk-İslam Sanatları

'mevlana' ile ilgili yazılar


Hollanda’da Mevlânâ’ya doyamadılar

‘2007 Mevlânâ Yılı’nda Hollanda’da düzenlenen programlara gösterilen ilgi nedeniyle, etkinlik süresi 2010’a kadar uzatıldı.

Geçtiğimiz yıl Hollanda’da Mevlânâ Rumi Takvimi yayımlanmış, belgesel hazırlanmış, Mevlevilik kursları, tasavvuf musîkisi konserleri gibi etkinlikler gerçekleştirilmişti. Mesnevi‘nin ilk cildi de Flemenkçeye tercüme edilmişti. 2010 yılı sonuna kadar Mesnevi’nin, tamamının Flemenkçeye çevrilmesi planlanıyor. Ayrıca Hollandalı yetkililerin talebi üzerine, Mevlânâ‘nın fikirleri ile Mesnevi’den birlik ve beraberlik mesajları sokaklarda insanlara anlatılacak.

Zaman

Yazının Devamı »

Asalet Şehrinin Sakinleri: Mevlana

Mevlana Celaleddin-i RumiAsalet Şehrinin Şifreleri (Meraklısına Lügat Niyetine)
Tecessüs… Her insanda mevcut olan fakat hayatın basitlikleri ile uğraşmaktan, varlığın maverasını kurcalamaya kadar uzanan enva-i çeşitliliği ile insanların kalite derecelenmesine de sebep olan ulvi meleke ya da beyin kurdu…

Bir alimin kainatın künhünü anlamak için beynini kanatırcasına derinlere dalması kadar kenar mahallenin kadınlarının başkaları hakkındaki merakları da, maalesef tecessüs cümlesindendir.
İkincisi, “belhüm adallığa” hızla düşüş, diğeri ise eşref-i mahlukatın ”bilenler” zümresine dahil olup “uykusu ibadet hükmünde” olanlar safında saf tutmaktır. Fark hem derece de hem de mahiyettedir. Birisi yasak, diğeri mükafat olan tecessüs…

Kimileri doğuştan bu kurdu beyinlerinde taşıyarak dünyaya gelir. Kimileri de sonradan bazı vesilelerle bu hastalığa düçar olur. (Hastalık mıdır? İmtiyaz mıdır? Bunu şahsın fikri serencamının hitamında anlayabiliyoruz.)

Yazının Devamı »

Mesnevî’de “Vehim”

Mevlânâ’nın Vehim Anlayışı

Hz. Mevlânâ Mesnevî’sinde vehmin sâlik (yâni “Hakk yolunun yolcusu”) için pek büyük bir engel olduğunu beyân etmektedir (V/2649)1. Bu gerçekten de öylesine büyük bir engeldir ki Hz. İbrâhim gibi bir peygamber bile vehme kapılınca, gözlerini ve sağduyusunu bağlayan vehim ve hayâl âlemi ona müşâhede ettiği yıldız için “İşte bu benim Rabb’imdir” dedirtmiş (V/2650); gördüğü rüyânın sahih rüyâ olduğu vehmiyle de, bu rüyânın te’vîle ihtiyâcı olduğunu idrâk bile etmeden, oğlunu kurban etmeğe kalkışmıştır ( Saffât/100-107)2.

Yazının Devamı »

Page 1 of 4
1 2 3 4

Sonraki Sayfa »