Kalem Güzeli

Türk-İslam Sanatları

'Süheyl Ünver' ile ilgili yazılar


Türk Bezeme Sanatı

Türk Sanat geleneklerinin özünü koruyan, maziden günümüze Türk kültürünün devamını sağlayan ve Türk kimliğini çizen gelenekli sanatlarımızı derinlemesine incelemek, temelinde yatan felsefeyi ve bunun çizgilere, şekillere yansımasını anlamak ve anlatmak, bir manada kendimizi anlamak, millî kimliğimizi tanımak ve tanıtmaktır. Çünkü bir milletin tarihi yaşadığı hayattır. Kültürü ise, kendi tarihi içinde yaşarken edinmiş olduğu inanç ve davranış biçimidir. Bu kültür, sahip olduğu gelenekler ile nesilden nesile aktarılır. Gelenekler aynı zamanda ait olduğu milletlerin kimliğini belirler. İşte bu nedenle geleneksel sanatlar, millî kültürümüzün temel taşlarından biridir.

Yazının Devamı »

Dr. Süheyl Ünver

Tanınmış hattat M. Şevki efendinin (vefatı, 1304/1887) kerimesi oğludur. Pederi Mustafa Enver Bey de Turnuvalı, resim yapan Hacı Mehmed efendinin torunudur.

1915 de Tıp Fakültesine girmiş ve 1921 de mezun olmuştur. Ayrıca, 1916 da yueni açılmış bulunan (Medresetül Hattatin)in, tezhip ve ebru kısmına yazılmıştır. Irsî kabiliyeti ile bu san’atı, müzeler ve kütüphanelerdeki eserler üzerinde de çalışarak ilerletmiş ve 1923 de, eski usul üzere icazet “Diploma” almıştır.

Yazının Devamı »

Kitap Süslemeleri

DOĞUDA KİTAP SÜSLEMELERİNDEN BİR KISIM GEÇMELER HAKKINDA

Yıllardan beri süren araştırmalarımız esnasında kitaplarda metin dışı yapılan eski süslerinde kenarlarında ve münasip yerlerinde kenar ve iç suları başlıklar ve zahriyelerde, bir takım geçmelere rastladık. Bunu Selçuk geçmeleri diye adlandırarak bir dosya haline topladık. Aralarında bazı farklar gösterenleri meselâ geçmeler arasında dört köşeli boşluklar bulunanları ayırdık. Ayırmamızın sebebi sayıları yüze varan ve yalnız yuvarlaklar ve etrafında kıvrım ve düz hatlar farklariyle çeşitler gösteren en mükemmellerin Anadolu’da Selçuklular tarafından yapılanlardan başka bir karakterde olmalarında ileri gelmektedir. Bunları da ayrı bir yazımızda ele alacağız ve Selçuklulara has olan ince ve zevkli hususiyetlerinden ayrıca bahsedeceğiz.

Yazının Devamı »

Page 2 of 3
1 2 3

« Önceki Sayfa - Sonraki Sayfa »