Kalem Güzeli

Türk-İslam Sanatları

'Tezhip Sanatı' ile ilgili yazılar


Şumnu’da Türk Hattatları Ve Eserleri

Şumnu ve havalisi Rumeli’nde büyük ve yerli Türk halkı en çok olan bir ilimiz, Kültürümüz noktasından da bütün incelikleriyle bugün de ele alınmağa layık bir yer. Şehir ve varoşları, yakın ve uzak ilçeleri noktasından da önemli. Sonra Şumnu tarihimiz boyunca sıhhî ve idarî teşkilâtı dolayısıyla askerî bir merkez. Kamil Kepecioğlu’nun incelemeleri­ne göre çok zengin vesikalara mâlik bulunuyoruz.Sonra şehrin camileri, mescidleri, tekyeleri, bir kültür merkezimiz olan kütüphanesi; bilhassa üzerlerinde, birer birer eserleriyle birlikte durduğu­muz hattatları, müzehhif’leri, mücellidleri ve bunların çarşıları çok geniş bir teşkilata sahip[1]. Rumeli’nde adâletimiz sayesinde altı buçuk asırlık kültürel hayatımız­da oraları ne kadar benimsediğimiz ve ihmal etmediğimiz arşiv kayıtlarında en ufak ayrıntılarına kadar yer almıştır. Bunlar her zeman aradığımız nisbette bulunur. Rumeli’nde medeniyetimizin izleri hâlâ vardır. Adetleri­miz, sosyal çalışmalarımız tıbbî ve mistik folklorumuz çok zengindir.

Yazının Devamı »

Hasan Türkmen

1998 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel sanatlar fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Tezhib ana sanat dalından mezun oldu. 2000 – 2002 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Çalışmalarına restorasyon ağırlıklı klasik Tezhib yaparak farklı alanlarda devam etmektedir. Klasik Tezhib in yanı sıra 18 ve 19 yy. süsleme elemanları olan ve günümüzde pek kullanılmayan barok – rokoko tarzının devam etmesini ve günümüzde kalıcı olmasını sağlamıştır.

Yazının Devamı »

Muhsin Demironat (1907-1983)

Sanatkârın Kimliği:

İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinde kurulan Türk Tezyini Sanatlar Şubesi’ne, 1946 yılında vefat eden İsmail Hakkı Altınbezer’in yerine tezhip hocası olarak getirilmiştir.. Bu bölüm kapanıncaya kadar da burada kalmıştır. Sümerbank Yıldız Porselen Fabrikasının Müdürlüğü yapmıştır..

Profesyonel bir müzehhip niteliği taşımaktadır.

Yazının Devamı »

Page 3 of 5
1 2 3 4 5

« Önceki Sayfa - Sonraki Sayfa »