Kalem Güzeli

Türk-İslam Sanatları

'türbe' ile ilgili yazılar


Mimar Sinan’ın Eserleri – Works of Mimar Sinan

Camiler

Medreseler

Kervansaraylar

Saraylar

Dârülkurrâlar

Türbeler

İmâretler

Köprüler

Dârüşşifâlar

Hamamlar

Mahzenler

Su Yolları ve Kemerleri

Eserler toplamı: 365

Yazının Devamı »

Mimar Sinan’ın Yaptığı Türbeler

1. Sultan Süleymân Türbesi (Süleymaniye’de),
2. Şehzâde Sultan MehmedTürbesi (Şehzâdebaşı’nda),
3. SultanSelim Türbesi (Ayasofya civârında),
4. Hüsrev Paşa Türbesi (Yenibahçe’de),
5. ŞehzâdelerTürbesi (Ayasofya’da),
6. Vezir-i âzam RüstemPaşa Türbesi (Şehzâde Türbesi yakınında),
7. Ahmed Paşa Türbesi (Eyüp’te),
8. MehmedPaşa Türbesi (Topkapı’da),
9. Çocukları için inşâ ettiği türbe,
10. Siyavuş Paşa Türbesi (Eyüp’te),
11. Siyavuş Paşanın çocukları için yapılan türbe (Eyüp’te),
12. Zâl Mahmûd Paşa Türbesi (Eyüp’te),
13. Şemsi Ahmed Paşa Türbesi (Üsküdar’da),
14. Yahya Efendi Türbesi (Beşiktaş’ta),

Yazının Devamı »