Kalem Güzeli

Türk-İslam Sanatları

16.Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışması


AMAÇ
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen “16. Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışması” kapsamında;

“Hüsn-i Hat Yarışması”
“Tezhip Yarışması”
“Minyatür Yarışması”
“Çini Deseni Yarışması”
“Ebru Yarışması” düzenlenmiştir.

Yarışmaların amacı; Türk Süsleme Sanatlarına çağdaş ve güncel boyut kazandırarak günümüzle buluşturmayı hedeflemek, bu alanda eser veren sanatçılarımızı gelenekten yararlanarak üretmeye özendirmek ve sanatçılarımızın son yapıtlarını bir arada sergilemektir.

KONU
Serbesttir.

KATILIM
Her sanatçı yarışmaya, daha önceden herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş 1 (bir) eseri ile katılabilir.

Yarışmalar; Seçici Kurul Üyeleri ile birinci derece yakınlıkları olanlar dışında, Bakanlığımız merkez ve taşra örgütü çalışanları dahil, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, yaşayan tüm sanatçılara açıktır.

Yarışmalara eser verecek olan sanatçılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü tekniği kullanmakta serbesttir. Ancak, çalışmalar kağıt üzerine uygulanacaktır.

Yarışmaya verilecek eserlerin uzun kenarları 200 cm.den fazla olamaz.
Eserler sergilenmeye hazır ve elden teslim edilmelidir. (Kargo ve posta ile gönderilenler kabul edilmeyecektir.)
Ekteki Form-2 eksiksiz olarak doldurulup eserlerin arkasına iliştirilecektir.
Form-1 ise eksiksiz olarak doldurulup; üzerinde, “………………………Yarışması 2011” ibaresi, sanatçının adı ve soyadının yazılı olduğu bir zarfa konularak, eserle birlikte toplama merkezlerine 21 Mart – 01 Nisan 2011 tarihleri arasında, (Pazar günleri hariç) saat 17:00’ ye kadar makbuz karşılığında elden teslim edilecektir.

TOPLAMA MERKEZLERİ

ANKARA Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
Roma Meydanı, Hipodrom Cad.
06330 Hipodrom-ANKARA
Tel: 0312 384 42 00/160

İSTANBUL Güzel Sanatlar Galerisi Müdürlüğü
Ergenekon Cad. Ahmetbey Plaza No: 10 Kat: 5
Pangaltı-Şişli-İSTANBUL
Tel: 0212 247 67 67

İZMİR Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdürlüğü
Mithatpaşa Cad. No:94 Konak / İZMİR
Tel: 0232 482 03 93

SEÇİCİ KURUL
“16. Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışması” kapsamında düzenlenen;

“ Hüsn-i Hat”,“Tezhip”, “Minyatür”, “Çini Deseni”, “Ebru” yarışmasının Seçici Kurulu, aşağıda isimleri belirtilen üyelerden oluşur:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi
Prof. Dr. Sitare Turan BAKIR
Hikmet BARUTCUGİL
Davut BEKTAŞ
Memnune BİRKAN
Prof. Dr. Çiçek DERMAN
Ahmet Zeki YAVAŞ

Seçici Kurul üyeleri soyadları alfabetiği sırasına göre yazılmıştır.
Seçici Kurul toplantısı için en az 5 (Beş) üyenin katılımı gereklidir.
Değerlendirme toplantısı için yeterli sayıda Seçici Kurul Üyesi bulunmaması halinde, yeterli sayıda yedek üye çağırılabilir.

DEĞERLENDİRME
Seçici Kurul 2011 Nisan ayında Ankara’da toplanarak, toplama merkezlerine verilen eserlerin elemesini yaparak, ödüle ve sergilenmeye değer bulunun eserleri belirler.

ÖDÜLLER
“ 16. Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışması ” kapsamında düzenlenen ;

“Hüsn-i Hat Yarışması”, “Tezhip Yarışması”, “Minyatür Yarışması”, “Çini Deseni Yarışması” ve “Ebru Yarışması”nda dağıtılacak ödüller; her daldan 3’er adet olmak üzere;
Başarı Ödülü 7.000.- TL + Başarı Belgesi
Seçici Kurul, ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir.
Ödüller birden fazla katılımcı arasında da paylaştırılabilir.

TELİF HAKKI
Kültür ve Turizm Bakanlığı, ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserlerin; afiş, katalog, broşür olarak basılması da dahil olmak üzere her türlü tanıtım faaliyeti çerçevesinde kullanılması amacıyla 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında çoğaltma, yayma, umuma iletim ve temsil haklarına sahip olacaktır.

SERGİLEME
“16. Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışması” Sergisi 2011 Mayıs ayında Ankara’da açılacaktır.

ESERLERİN İADESİ
Yarışmaya teslim edilen eserlerin iadeleri sergi bitiminde yapılacaktır.

İade işlemlerinin başlama tarihi toplama merkezlerince ve Bakanlığımız web sitesi www.kulturturizm.gov.tr veya Genel Müdürlüğümüz web sitesi www.guzelsanatlar.gov.tr adreslerinden duyurulacaktır.

Yarışmaya katılan tüm sanatçılar iade işlemlerinin başladığı tarihten itibaren, eserlerini onbeş (15) gün içinde teslim alacaklarına dair taahhüt içeren bir belgeyi toplama merkezlerine ibraz etmek zorundadırlar.

İade işlemlerinin başladığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde, teslim edildikleri toplama merkezlerinden geri alınmayan eserlerin kaybından veya uğrayabileceği hasardan dolayı herhangi bir neden ileri sürülerek Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumlu tutulamayacaktır.

DİĞER
Katılım Formları ve şartnameler Valiliklerden (İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri), ilgili Fakülteler ile Toplama Merkezlerinden ayrıca Bakanlık web sitesi www.kulturturizm.gov.tr veya www.guzelsanatlar.gov.tr adreslerinden temin edilebilir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yarışmalara teslim edilen eserlerin taşınma ve sergilenmesi sırasında gereken önlemleri alır. Buna rağmen söz konusu eserlerle ilgili olarak doğabilecek her türlü aksaklıklarda “Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Plastik Sanat Eserlerini Seçme ve Değerlendirme Kurulu“nun kararı geçerlidir.

Yarışmaya katılan tüm sanatçılar bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kararları geçerlidir.Yarışma formunu bu linkten indirebilirsiniz.
http://www.guzelsanatlar.gov.tr/ana-sayfa/1-162/20110313.html

Gönderen 20 Mart 2011

Kategori : Haberler Henüz yorum yok

Yorumlar kapalıdır

Geri izleme |