Kalem Güzeli

Türk-İslam Sanatları

Arşiv Nisan, 2010


IRCICA 8. Milletlerarası Hat Yarışması

İslam Konferansı Teşkilatı’na bağlı İslam Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) tarafından Suriyeli Hattat M. Bedevi el-Dirani adına düzenlenen “Milletlerarası 8’inci Hat Yarışması”nda 28 ödül, 32 mansiyon, 8 teşvik ödülü, 15 ülkeden 64 yarışmacı arasında paylaştırıldı.

IRCICA, İslam sanatı mirasını korumak ve geliştirmek amacıyla yaptığı faaliyetler çerçevesinde periyodik olarak hat yarışmaları tertip etmektedir. Bu yarışmaların gayesi, klasik İslam hat sanatının korunması, yaşatılması, teşviki ve geliştirilmesi; İslam kültürü dışından gelen tesirlerle orijinal ve otantik klasik hat sanatı dışında ortaya çıkan yeni yaklaşımlardan koruyarak, geleneklere bağlı prensip ve kaidelere uygun şekilde devam etmesini sağlamaktır. Milletlerarası hat yarışmaları üç yılda bir düzenlenmektedir.

Yazının Devamı »

Hattat M.BEDEVÎ el-DİRANÎ

(1312-1387/1894-1967)
Yirminci yüzyılda Suriye’de yetişmiş olan, hat sanatının en büyük ustalarından biri olan Muhammed Bedevi el-Dirani, 1894’de Şam’da doğdu. Şam’ın taşra kesiminde bulunan Daria köyü ile olan bağlantısı sebebiyle kendisine el-Dirani lakabı verildi. Çocukluğundan itibaren Kur’an derslerine devam ederek Kur’an-ı Kerim’in bazı surelerini hıfz etti. On iki yaşından itibaren hat sanatı ile ilgilenmeye başladı. Sahib Kalem (ö. 1897)’in talebesi hattat Mustafa Sibâ‘î (ö. 1919)’den ta’lik hattını öğrenerek bu sahada ustalaştı. Daha sonra Sultan II. Abdülhamid tarafından, Emevi Camii’nin geçirdiği yangından sonra levha hatlarını yazmak göreviyle Şam’a gönderilen ve Resa olarak tanınan hattat Yusuf Agâh bin Muhammed’den divanî, sülüs, nesih ve rik’a hatlarını öğrendi. Meşhur hattat Memduh el-Şerif’den kûfî ve celî divanî dersleri aldı. Onun bürosunda on yedi sene çalıştıktan sonra Emevi Camii civarında Süleymaniye bölgesinde el-Bus sokağında kendi bürosunu açtı.

Yazının Devamı »