Kalem Güzeli

Türk-İslam Sanatları

İlhan Özkeçeci – Biyografi


Lisans/Yüksek Lisans: 1973 – 1980 İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Dekoratif Sanatlar Bölümü
Sanatta Yeterlik: 1991 Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezhip – Süsleme Anasanat Dalı
1974 – 1979 Hattat Kemal Batanay`dan Rik`a hattı sanatı ve klâsik Türk müziği ve tanbur meşki müzehhipler Rikkat Kunt, Muhsin Demironat ve Tahsin Aykutalp`ten tezhip dersleri
1975 – 1997 Hattat Hasan Çelebi` den hat meşki, “Sülüs-Nesih” dallarında Hat İcazetnamesi

Görevler:
1983 – 1995 Öğretim görevlisi – Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü
1995 – 2005 Öğretim üyesi – Bölüm Başkanı, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü
1995 – Yardımcı Doçent
1996 – Doçent
2003 – Profesör
2006 – Fatih Üniversitesi öğretim üyesi

Sempozyum Bildirileri

1992 – “Geleneksel Türk El Sanatları Eğitiminde Klasik Desen Anlayışının Önemi ve Tezyini Özellikleri ile Kayseri Kurşunlu Cami”, İzmir
1992 – “Kayseri`de Minber – Minareler”, Topkapı Sarayı İstanbul
1997 – “Bir Hamail Üzerine”, Tarabya – İstanbul
1998 – “XVI. yy II. yarısından tezhip sanatına bir numune; Esedullah B. Muhammed El-Kaşani hattı Kur`an-ı Kerim” İzmir
1997 – “Klasiklerimizin Ahengi ve Günümüz Çini Desenleri Eğitimi Üzerine Düşünceler”, Kütahya
1999 – “Sanat Eğitiminde Geleneksel Türk El Sanatları Eğitiminin Yeri”, Çanakkale
2000 – “İslam İnancının Sanata Yansımaları”, Isparta
2000 – “Türk Sanatında İşlevsellik ve Yeni Açılımlar”, Isparta
2000 – “Sanat Eğitiminde Öğrenci Motivasyonunun Önemi”, İstanbul
2001 – “Türk Yazma Kitap Sanatlarının Hat ve Tezhip Açısından Yeni Projelerle Değerlendirilmesi”, Eğirdir – Isparta
2002 – “Kur`an Tezhiplerinin Tarihi Gelişim İçinde Estetik Değerlendirilmesi”, İzmir
2002 – “XVI. yy başları Tezhip Sanatında özgün bir eser; Şeyh Hamdullah Hattı Bir Kur`an`ın Tezyini”, Topkapı Sarayı İstanbul
2003 – “Carryings of the Silk Road” 1st International Silk Road Symposium, International Black Sea University – Academy o Sciences of Georgia/ Tbilisi – GEORGİA (Gürcistan)

Kitaplar

1993 – Türk Tezhib Sanatı ve Tezyini Motifler
1993 – Kayseri Cami Mimarisinde Minber – Minareler
1995 – Kayseri`de Kültürel Mirasın Geleceği
1997 – Tarihi Kayseri Cami ve Mescidleri

2004 – Zamanı Aşanlar (IX. Yüzyıla Kadar Türk Sanatı), HMS GRUP Sanat yayınları no: 01, Baskı: Güzel Sanatlar Matbaası-İstanbul 2004, ISBN 975-98526-0-8
(16×24 cm. 290 sayfa, kuşe kağıt, 17´si renkli 187 resim ve çizim.)

2006 – Doğu Işığı – (VII. – XII. Yüzyıllarda İslâm Sanatı). Sanat Dizisi: 02, Baskı Graphis Matbaa, İstanbul 2006, ISBN 975-98526-1-6
(16 x 24cm. 390 sayfa, kuşe kâğıt, 128’i renkli 331 fotoğraf ve çizim)

Gönderen 14 Şubat 2008

Kategori : Hat Sanatı,Tezhip Sanatı Henüz yorum yok

Geri izleme | Yorumlar için RSS

Yorumlarınız

You must be logged in to post a comment.