Kalem Güzeli

Türk-İslam Sanatları

İstanbul’daki Çeşme Yeleri ve Yapılış Tarihleri


Parantez içindeki R harfleri çeşmenin aktığını, Z harfleri çeşmenin akmadığını göstermektedir. Verilen ilk sayı çeşmenin yapılış tarihini Hicri olarak, parantez içinde verilen ikinci sayı da Miladi olarak göstermektedir.

Ahırkapı sahilinde Sinanpaşa köşkü harabesi altındaki çeşme…..(Z) 998 (1589)
Ahırkapı Odun iskelesindeki çeşme …..(Z) 1340 (1921)
Ahırkapı feneri ile Sinanpaşa köşkü harebesi arkasındaki çeşme..(Z) 1006 (1597)
Ahırkapı, İshakpaşa camii yakınındaki yeni Saraçane sokağı çeşmesi.(R) 1273 (1856)
Ahırkapı, Otluk kapısı yakınındaki çeşme . . . (R) 1226 (1811)
Akbıyık camii avlusundaki çeşme …..(Z) 1208 (1793)
Akbıyık camii karşısındaki çeşme ……(R) 1147 (1734)
Akbıyık Kapıağası yolu arasındaki çeşme …. (R) 1125 (1713)
Aksaray Camcılar camii arkasında köşe başındaki mermer çeşme..(Z) 1269 (1852)
Aksaray Camcılar camiinin sokak içerisindeki yan kapı çeşmesi .(R) 1153 (1740)
Aksaray Çakırağa camiinin avlu kapısına bitişik çeşme ..(R) 1324 (1906)
Aksaray Çakırağa camii karşısında taş mektebe bitişik çeşme ..(R) 1137 (1724)
Aksaray Horhor caddesinde Kızılminare camii karşısındaki çeşme .(R) 974 (1566)
Aksaray Olanlar Tekkesi karakol arasındaki çeşme (R) 1291 (1874)
Aksaray Oruçgazi-İsmailağa camii civarı Toprak sokak çeşmesi..(R) 1109 (1697)
Aksaray Oruçgazi-İsmailağa camiinin üst tarafındaki çeşme.(R) 1331 (1912)
Aksaray Oruçgazi Ismailağa ve Kemalpaşa camileri arasındaki çeşme (Z) 1223 (1808)
Aksaray Oruçgazi-İsmailağa- camii karşısındaki harap çeşme ..(Z) 1125 (1713)
Aksaray Pertevniyal Valide Sultan camiinin avlu kapısı yanındaki çeşme.(R) 1288 (1871)
Aksaray Pertevniyal Valide Sultan camiinin avlu kapısı solundaki çeşme. (Z) 1284 (1867)
Aksaray Saraçanebaşı arasındaki meşhur Horhor çeşmesi . (R) 1293 (1876)
Aksaray Sineklibakkal Kâtip Muslihiddin camii duvarındaki çeşme.(R) 1133 (1720)
Aksaray Tramvay deposu, Baklahmesçit yakınındaki çeşme … (Z) 1133 (1720)
Alibey köyündeki çeşme ……. (R) 1279 (1862)
Alibeyköyü-Eyüp yolunda Silâhtarağa çeşmesi (R) 1206 (1791)
Alibeyköyü civarındaki Çobançeşmesi denilen çeşme (Z) 1004 (1595)
Alibeyköyü camii yakınında meydanlıktaki yalaklı çeşme ….. (R) 1243 (1827)
Âşıkpaşa camii ne bitişik çeşme…….. (R) 972 (1564)
Âşıkpaşa civarında köşe başındaki büyük hazneli çeşme …… (R) 967 (1559)
Ayasofya Alemdar sineması yanında Lala Hayreddin camii çeşmesi .(R) 1230 (1814)
Ayasofya avlusu önündeki çeşme ….. (R) 1330 (1911)
Ayasofya Malatyalı Ismailağa tekkesi duvarındaki çeşme ….. (Z) 1216 (1801)
Ayasofya Gülhane parkı kapısındaki çeşme . . (Z) 1015 (1606)
Ayasofya Zeynep Sultan camiine bitişik Abdülhamit I. sebili çeşmesi . (Z) 1191 (1777)
Ayasofya Tramvay durağı karşısındaki çeşme . . (Z) 1157 (1744)
Ayasofya Babıhümayun önündeki Ahmet III. çeşmesi (Z) 1141 (1728)
Ayvansaray Arabacılar Hamamı, Yatağan camii yakınındaki çeşme . (Z) 1200 (1785)
Ayvansaray Atik Kocamustafapaşa camii karşısındaki çeşme …. (Z) 1104 (1692)
Ayvansaray Balat arasında Esnaf Loncası sokağı başındaki çeşme …(R) 1317 (1899)
Ayvansaray Korucu camii kapısına bitişik çeşme (R) 975 (1567)
Ayvansaray Yavedut türbesi yakınındaki çeşme . (R) 1075 (1664)
Babıali Cağaloğlu, Cezerîkasımpaşa Nuruosmaniye yolu çeşmesi..(R) 1297 (1879)
Babıali Yeşildirek Dayehatun camii ittisalindeki çeşme ..(R) 1082 (1671)
Babıali eski Düyunu Umumiye Mahmutpaşa camii arasındaki çeşme .(Z) 1141 (1728)
Babıali Hakkâklar sokağındaki çeşme…..(Z) 1287 (1870)
Babıali Hacı Beşirağa camii avlu kapısı bitişiğindeki çeşme (103X60 sülüs) …….(R) 1157 (1744)
Babıali Hacı Beşirağa camii sebiline bitişik çeşme . (R) 1159 (1746)
Babıali Yeşildirek Kasımgönani mescidi karşısındaki çeşme …(Z) 1207 (1692)
Bakırköy Basmahane (Bez Fabrikası) yakınındaki çeşme..(R) 1258 (1842)
Bakırköy Zeytinburnu yakınında cadde üzerindeki çeşme …(Z) 1321 (1903)
Bakırköy Osmanağa camii altındaki çeşme . . . (R) 1292 (1875)
Bakırköy civarında Yeniköy (Osmaniye) çeşmesi . (R) 1344 (1925)
Balat Drağman yakınında Yahyazade sokağı köşesindeki çeşme ..(Z) 1128 (1715)
Balat Tahtaminare camiine bitişik çeşme . . . (R) 1329 (1911)
Bahçekapıda vaktiyle mevcut çeşme……(Z) 1329 (1911)
Beyazıt Belediye yakınında İnkılâp Müzesi yapılan medrese önündeki çeşme…….(Z) 1115 (1703)
Beyazıt Eminbey (Dibek) camii yakınında yol üzerindeki çeşme ..(R) 1135 (1722)
Beyazıt elektrik şirketi binası arkasında Yahnıkapan çeşmesi…(R) 1162 (1748)
Beyazıt Çadırcılar İmamhanı camii avlusundaki çeşme..(R)917/921(1515)
Beyazıt Vezneciler Zeynep Hanım konağı karşısındaki çeşme . (R) 1158 (1745)
Beyazıt Kazancılar Mercan mahallesindeki çeşme . (R) 1291 (1874)
Cağaloğlu hamamı köşesindeki çeşme …. (Z) 1155 (1742)
Cağaloğlu Mollafenari camii karşısındaki Catalçeşme adlı çeşme (Z) 1297 (1879)
Cerrahpaşa Kürkçübaşı sokağı ortasında köşe başındaki çeşme ….(Z) 1325 (1907)
Cerrahpaşa camimin avlu duvarı köşesindeki çeşme . (R) 1002 (1593)
Cerrahpaşa Çavuşzade camiinin aşağısındaki çeşme (R) 1300 (1882)
Cerrahpaşa Çavuşzade camii karşısındaki çeşme . (R) 1263 (1846)
Cerrahpaşa Şeyhulharem camii yakınındaki çeşme . (Z) 1109 (1697)
Cibali Ayakapıda harap hamam karşısındaki çeşme (R) 994 (1585)
Cibali Küçükmustafapaşa Kandiligüzel kurbundaki çeşme . (Z) 1160 (1747)
Cibali-Fener arasında sol taraftaki çeşme . . . . (Z) 1338 (1919)
Cibali Gülcami civarı Pirsultan tekkesi sokağı köşe başındaki çeşme . (R) 1071 (1660)
Cibali Sivrikoz camiine girilen kalekapısı dışındaki çeşme …. (R) 972 (1564)
Çapa Mollagürani camii karşısında medrese duvarındaki çeşme ..(Z) 1127 (1715)
Çakmakçılar Giritli Mvıstafapaşa hanı ilerisindeki çeşme (Süleymaniye civarına nakledilmiştir) (Z) 1133 (1720)
Çarşamba Fethiye camiinin avlu kapısı bitişiğindeki çeşme ..(Z) 1131 (1718)
Çarşuyıkebir içinde Bedesten ve Mercan kapılan arasındaki çeşme .(R) 1151 (1738)
Çarşuyıkebir köseleciler kapısı dışında cami sokağındaki çeşme .(R) 1140 (1727)
Çemberlitaş Atik Alipaşa camii avlu duvarındaki çeşme …..(R) 1168 (1754)
Davutpaşa camii avlu kapısına bitişk çeşme . . (R) 890 (1485)
Davutpaşa Ebubekirpaşa camii Beşikçizade tekkesi çeşmesi .(R) 1104 (1692)
Davutpaşa Esekapısı Manastır mescidi kapısındaki çeşme ..(Z) 1154 (1741)
Davutpaşa Hocahobyar mahallesinde hastane karşısı 2 nci sokaktaki çeşme..(R) 1329 (1911)
Davutpaşa iskelesi Taşmektep altındaki çeşme (160X60: talik).(Z) 1207 (1692)
Davutpaşa kışlası altında Gençosman köprüsü berisindeki çeşme .(Z) 1054 (1644)
Davutpaşa Orta mektebi Bıyıklıhusrev camii yakınındaki çeşme ..(R) 1148 (1735)
Davutpaşa Yavuz Mehmedağa camiine bitişik çeşme (R) 1153 (1740)
Demirkapı yakınındaki kale duvarına bitişik çeşme….. (Z) 1294 (1877)
Divanyolunda Köprülü Mehmetpaşa camii sokak yüzü duvarındaki çeşme.(Z) 1072 (1661)
Drağman Kızılmesçit-Nureddin tekke yolu üzerindeki çeşme..(R) 1115 (1703)
Drağman yokuşunun orta yerindeki çeşme . (R) tarihsiz
Edirnekapı dışında Bayrampaşa mezarlığı köşesindeki çeşme ….(R) 1191 (1777)
Edirnekapı dışında Emirbuhari camii avlu kapısı dışındaki çeşme.(Z) 1087 (1676)
Edirnekapı dışında mezarlıktaki namazgaha bitişik çeşme..(R) 1148 (1735)
Edirnekapı dışında Otakçılar, Mustafapaşa tekkesi kapısındaki çeşme.(Z) 1178 (1764)
Edirnekapı hamamına bitişik çeşme…..(R) 1142 (1729)
Edirnekapı, Ka’riye camii karşısındaki büyük hazneli çeşme.(Z) 1079 (1668)
Edimekapı Neslişah camii yakınındaki küçük çeşme (Z) 1074 (1663)
Edirnekapı Neslişah mahallesinde Çınarlıçeşme adındaki çeşme..(R) 993 (1585)
Edimekapı Nurettinülcerrahi tekkesi arasına bitişik çeşme..(R) 1281 (1864)
Edirnekapı Rami yolunda Topçular camii berisindeki çeşme..(R) 1027 (1617)
Edirnekapı Rami yolunda topçular camii ilersindeki çeşme..(R) 1166 (1752)
Edirnekapı Sarmaşık Ismailefendi (Nakşi) tekkesi kapısındaki çeşme..(Z) 1294 (1877)
Edirnekapı Sarmaşık mescidi alt tarafındaki çeşme (R) 993 (1585)
Edirnekapı Canfedahatun camii Nurettin tekkesi yakınındaki çeşme. (R) 973 1565)
Edirnekapı Sulukule yolu üzerinde kale duvarına bitişik çeşme..(R) 1306 (1888)
Edirnekapı-Topkapı arasında sur dışı kır kahvesi önündeki çeşme.(R) 997 (1588)
Etmeydanı Sofular camiinin berisindeki çeşme . (R) 974 (1566)
Etyemez Kadem Dergâhı berisindeki çeşme …… (Z) 1233 (1817)
Etyemez Kadem Dergâhı içerisindeki çeşme . . (Z) 1224 (1809)
Etyemez tekkesinin avlusundaki çeşme…..(R) 1230 (1814)
Etyemez tekkesi yanında Tramvay yolu üzerindeki çeşme…..(R) 1001 (1592)
Eğrikapı dışında Yenimahalle, Hacı Husrev camiinin karşısındaki çeşme..(R) 1103 (1691)
Eğrikapı dışında Yenimahalle kurbunda yol üzerindeki çeşme .(R) 1237 (1821)
Eğrikapı ivaz Efendi camii arasındaki çeşme . .(R) 1179 (1765)
Eğrikapı Hacı İlyas mahallesindeki Yatağan Çeşmesi adlı çeşme…(R) 965 (1557)
Eminönü Balıkpazarı Taşçılar caddesi başındaki çeşme …(Z) 1211 (1796)
Eminönü iş Bankası ittisalindeki çeşme …. (R) 1074 (1663)
Eminönü Yenicami türbeleri duvarındaki çeşme . (Z) 1151 (1738)
Eyüp Bahariye caddesi şehitlik karşısındaki çeşme . (Z) 1247 (1831)
Eyüp Babahaydar camii ilerisinde Şeyhülislâm Tekkesi kapısındaki çeşme..(R) 1057 (1646)
Eyüp Babahaydar kurbundaki çeşme .(R) 1187 (1773)
Eyüp Babahaydar, Nişancılar yokuşu ortasındaki çeşme …(R) 1151 (1738)
Eyüp Bostaniskelesi Husrev Paşa kütüphanesi avlu köşesindeki çeşme..(Z) 1275 (1858)
Eyüp Camiikebir kurbunda Lokmacı ibrahim sokağındaki çeşme..(Z) 1169 (1755)
Eyüp Cezerî Kasım Paşa camii karşı köşe başındaki çeşme …… (R) 966 (1558)
Eyüp Defterdar camii avlu kapısına bitişik çeşme (R) 950 (1543)
Eyüp Defterdar iskelesi Abdülvedut camii ilerisindeki çeşme . (R) 1273 (1856)
Eyüp Defterdar Abdülvedut türbesi önündeki çeşme (Z) 1324 (1906)
Eyüp Defterdar kurbundaki Saliha Sultan çeşmesi….. (R) 1148 (1735)
Eyüp Gümüşsüyü Zeynephatun camii yakınındaki çeşme … (R) 1275 (1858)
Eyüp Islâmbey mahallesindeki çeşme … (R) 1169 (1755)
Eyüp Islâmbey camii avlusunun köşesindeki çeşme (R) 1112 (1700)
Eyüp Kalenderhane caddesi, Sadeddin Efendi tekkesi ittisalindeki çeşme ..(R) 977 (1569)
Eyüp Kızılmesçit karşısındaki çeşme ….. (R) 978 (1570)
Eyüp Kurukavak caddesi üzerindeki çeşme . . (R) 1351 (1932)
Eyüp Nişancılar Şeyh Murat tekkesi karşısındaki çeşme…… (Z) 1145 (1732)
Eyüp Oluklubayır altında Tahtaminare kurbundaki çeşme ……(R) 1185 (1771)
Eyüp Mihrişah türbesinin iki tarafındaki ufak çeşmeler …. (2) 1216 (1801)
Eyüp Kasımçavuş kurbundaki meydan çeşmesi . (R) 1223 (1808)
Eyüp Münzevi ve Topçular camileri yolu arasındaki çeşme …..(R) 1346 (1927)
Eyüp Nişancılar Kapıağası Babahaydar camileri arasındaki çeşme .(Z) 995 (1586)
Eyüp Nişancılar camii duvarındaki çeşme .(R) 1254 (1838)
Eyüp Otakcılar camiinin alt tarafındaki mezarlığa bitişik çeşme (R) 1097 (1685)
Eyüp Otakcılar harap hamam karşısındaki çeşme (R) 1169 (1755)
Eyüp Otakcılar Mustafa Paşa tekkesi arasındaki çeşme (Z) 1260 (1844)
Eyüp Otakcılar yakınındaki Krimî Çeşme adlı büyük çeşme …… (R) 1147 (1734)
Eyüp Rami kışlası karşısında orta yerdeki çeşme . (Z) 1334 (1915)
Eyüp Rami köyünde Tantavizade camiinin karşısındaki çeşme .. (R) 1341 (1923)
Eyüp Reşadiye mektebi yakınındaki çeşme . . (R) 975 (1567)
Eyüp Siyavuş Paşa türbesi karşısındaki çeşme . . (Z) 976 (1568)
Eyüp Siyavuş Paşa türbesine bitişik çeşme . . . (Z) 1011 (1602)
Eyüp Takkeci ve Arpacı camileri arasındaki çeşme … (R) 1258 (1842)
Eyüp Zal Mahmut Pasa camiinin avlu kapısına bitişik çeşme … (R) 958 (1551)
Fatih Atpazarı ilerisinde Çırçır yakınındaki çeşme (R) 1319 (1901)
Fatih Atpazarı mevdanı ortasındaki Yıkık Meydan çeşmesi …. (Z) 1269 (1852)
Fatih Çırçır civarında Kaptan Paşa camii karşısıntlaki çeşme….(R) 977 (1569)
Fatih Çörekçiler kapısı çeşmesi……..(Z) 1246 (1830)
Fatih Emirbuhari ve Bali Paşa camileri arasındaki çeşme……..(Z) 1113 (1701)
Fatih Feyzullah Efendi medresesi karşısındaki çeşme…………..(R) tarihsiz
Fatih Feyzullah Efendi medresesi köşesindeki çeşme (Z) 1112 (1700)
Fatih camii ve Gelenbevi Orta Okulu arasındaki çeşme………..(R) 1171 (1757)
Fatih Hafız Paşa Kumrulumesçit arasında sokak içersindeki çeşme .(Z) 1158 (1645)
Fatih Kıztaşı Mustafa Bey camii arası alt tarafındaki çeşme…(R) 1202 (1787)
Fatih medreselerinin Edirnekapı caddesi köşesindeki çeşme …..(Z) 1154 (1741)
Fatih Nişancası Bakkalzade camii karşısındaki çeşme (Z) 1138 (1725)
Fatih Nişancı Mehmet Paşa camii karşısındaki Ebubekir Ağa çeşmesi.(R) 1208(1793)
Fatih Ortacami karşısındaki çeşme…(R) 1143 (1730)
Fatih Ortacami kurbunda Bostan karşısındaki çeşme (Z) 1226 (1811)
Fatih, Saraçhanebaşı Dülgeroğlu camii ittisalindeki çeşme….(Z) 1195 (1780)
Fatih Sarıgüzel inişi başındaki çeşme……(R) 1135 (1722)
Fatih Sinan Ağa camii karşısında medrese bahçesi altındaki çeşme.(Z) 1220 (1805)
Fatih türbesi avlusunun Karadeniz ciheti kapısına bitişik çeşme.(Z) 1154 (1741)
Fatih türbesi avlusunun kütüphane ciheti kapısına bitişik çeşme.(Z) 1154 (1741)
Fatih camii berisinde imaret ittisalindeki çeşme. (Z) 1233 (1817)
Fatih camii, Gelenbevi O. O. arasındaki çeşme. (R) 1235 (1819)
Gedikpaşa camii karşısındaki büyük hazneli çeşme (R) 1195 (1780)
Gedikpaşa Kumkapı arasında Tayyareci Kemal sokağı başındaki çeşme..(R) 1236 (1820)
Gülhane parkı çocuk bahçesi altındaki sarnıca bitişik çeşme …(R) 1329 (1911)
Hekimoğltı Alipaşada Altımermer karakolu altındaki çeşme .(Z) 981 (1573)
Hekimoğlu Alipaşa türbesine bitişik çeşme . . . (R) 1197 (1782)
Hekimoğlu Alipasa avlusunda türbeye bitişik küçük çeşme..(Z) 1146 (1733)
Hekimoğlu Alipaşa civarı yanık Sormagir mescidi avlusundaki çeşme..(R) H45(1732)
Halıcılar Eğriminare – Softa Sinan mescidi yakınındaki çeşme..(R) tarihsiz 350
Halıcılar Sultan Selim medresesi kurbundaki çeşme (Z) 1163 (1749)
Halıcılar Sultan Selim medresesi Seydibev camii arasındaki çeşme..(Z) 999 (1590)
Halıcılar Sultan Selim medresesi ile Ortacami arasındaki çeşme..(Z) 1035 (1625)
Halıcılar Sülüklüçeşme mevkiindeki çeşme. (Z) 1280 i 1814)
Halıcılar köşkü Sülüklü mevkii Softa Sinan mescidi duvarında çeşme..(R) 1326 (1908)
Haseki Bimarhanesi arkasında Başçı Mahmut çeşmesi altındaki çeşme..(Z) 1110 (1698)
Haseki Bimarhanesi civarı Nevbahar camii arsası önündeki çeşme..(R) 1045 (1635)
Haseki imareti arkasında orta yerdeki çeşme . . (R) 1218 (1803)
Haseki İmareti kapısına bitişik çeşme…..(R) 1180 (1766)
Haydar civarında Âşıkpaşa camii alt tarafında Haydar caddesi köşesindeki çeşme.(R) 1133 (1720)
Hırkaişerif Mesihpaşa camii avlusunun köşesindeki çeşme ..(R) 994 (1585)
Hırkaişerif Akseki camii karşısındaki çeşme . . (R) 1307 (1889)
Hırkaişerif-Karagümrük arasındaki çeşme . . (R) 1241 (1825)
Hırkaişerif Akşemseddin Keçeciler caddesi üzerindeki çeşme ..(R) 1035 (1625)
Horhor, Haydarane mescidi karşısında, Taşmektep altındaki çeşme..(Z) 1141 (1728)
Kadırga Bostani Ali camii Feyziye mektebi sokağı içerisindeki çeşme . (Z) 1144 (1731)
Kadırga Cinci meydanındaki çeşme … (Z) 1196 (1781)
Kadırga Şehsüvarbey çıkmazındaki çeşme. . (R) 1314 (1896)
Karagümrük pazar meydanı arkasında orta yerdeki çeşme……. (R) 1229 (1813)
Karagümrük Zincirlikuyu önündeki çeşme . (R) 1092 (1681)
Kıztaşı, Iskenderpaşa camii karşısındaki çeşme . (Z) 1047 (1637)
Kocamustafapaşa Alifakih camii karşısındaki çeşme (R) 1150 (1737)
Kocamustafapaşa (Bezirgan) Ramazan Efendi camii avlu kapısına bitişik çeşme . (R) 1106 (1694)
Kocamustafapaşa caddesi üzerindeki Hekimoğlu Ali Paşa çeşmesi .. (R) 1147 (1734)
Kocamustafapaşa camii avlusu içindeki çeşme .(Z) 1150 (1737)
Kocamustafapaşa Feyziye (Küçük Efendi) camii duvarındaki çeş (Z) 1241 (1825)
Kocamııstafapaşa Hacıhamza camii ile Belgrat kapısı kurbundaki çeşme ..(R) 978 (1570)
Kocamustafapaşa Hacı Hamza camii yakınındaki çeşme ….. (Z) 1292 (1875)
Kocamustafapaşa Hacı Hamza camii yakınındaki çukur çeşme … (R) 1115 (1703)
Kocamustafapaşa Küçük Efendi camii avlusundaki çukur çeşme ….(R) 1251 (1835)
Kocamustafapaşa Meşelimesçit kurbundaki çeşme (R) 1150 (1737)
Kocamustafapaşa Çınar karakolu karşısı ilerisindeki çeşme .. (Z) 1150 (1737)
Koska Çobançavuş camii üst tarafında orta yerdeki çeşme ….. (R) tarihsiz
Koska Hasanpaşa hanı kapısının iki tarafındaki çeşmeler ….. (Z) 1160 (1747)
Koska Koca Ragıppaşa kütüphanesi avlusundaki çeşme …….. (R) 1176 (1762)
Kâğıthane çayırındaki İttifak Çeşmesi adlı çeşme (Z) 1332 (1913)
Kâğıthane köyü camiinin karşısındaki çeşme . (R) 1178 (1764)
Kâğıthane Saadabat çeşmesi adlı çeşme … (Z) 998 (1589)
Kâğıthane Saadabat kasrında Çağlıyan önündeki çeşme …… (Z) 1135 (1722)
Kumkapıda Behramçavuş camiine çıkan sokak başındaki çeşme …… (R) tarihsiz
Kumkapı Nişancası hamamının arkasında köşe başındaki çeşme .. (Z) 999 (1590)
Kumkapı İbrahimpaşa yokuşundaki çeşme . . . (R) 1273 (1856)
Kumkapı Nişancası Havuzlumesçit arasındaki çeşme (R) 1214 (1799)
Kumkapı ibrahimpaşa camii karşısındaki çeşme . (R) 1289 (1872)
Küçükayasofya camii yakınındaki çeşme …. (R) 1118 (1706) 107
Küçükayasofya harap çardaklı hamam köşesindeki çeşme …. (R) 962 (1554)
Küçükayasofya medrese sokağındaki çeşme . . (R) 1133 (1720)
Küçükayasofya-Nakilbend arasındaki harap çeşme . (Z) 1286 (1869)
Küçükpazar, Bodrum camii aşağısındaki sokak içerisinde yapılı çeşme . (Z) 1185 (1771)
Küçüklânga civarı, Kürkçübaşı sokağındaki çeşme (R) 1145 (1732)
Küçüksaray meydanında, orta yerdeki çeşme (R) 1149 (1736)
Mahmut Paşa camii avlusunun Nuruosmaniye ciheti methali üzerindeki çeşme.(Z) 1025 (1616)
Mahmut Paşa camii avlusunun dışındaki çeşme (Z) 1244 (1828)
Mahmut Pasa çarşısı, Hacıköcek camii avlu kapısındaki çeşme …(R) 1289 (1872)
Mahmut Paşa medresesi karşısında orta yerdeki çeşme………… (Z) 1014 (1605)
Marpuççular, Alacamesçit camiinin avlu duvarındaki çeşme ….(R) 974 (1566)
Merkezefendi dergâhının avlu kapısı dışındaki çeşme ……(Z) 1227 (1812)
Mevlevihanekapısındaki çeşme ……. (R) 1034 (1624)
Mevlevihanekapıda Evliya camii karşısındaki çeşme ..(R) 1253 (1837)
Mevlevihanekapısında Evliya camii ile Yayla camii arasındaki çeşme . (R) 1149 (1736)
Mevlevihanekapıda Mimaracem camii avlu kapısı dışındaki çeşme .(Z) 1151 (1738)
Mevlevihanekapı, Karabaş mescidi kurbunda köşebaşındaki çeşme ..(Z) 1298 (1880)
Mevlevihanekapı, Uzunyusuf, Kurşunlu camii arasındaki çeşme . (R) 1157 (1744)
Mevlevihanekapı kurbunda Yeni Çeşme adlı çeşme……. (R) 1132 (1719)
Mısırçarşısı-Kasaplar arasındaki çeşme….. (R) 1221 (1806)
Musallâ-Kumkapı Nişancası caddesi üzerinde Çobançavuş camii alt tarafındaki çeşme . (Z) 999 (1590) Nuruosmaniye sebiline bitişik çeşme .. (R) 1170 (1756) Odunkapı, keresteciler, deniz kıyısındaki çeşme. . (R) 1236 (1820)
Salma tomruk, Kefevi camii kurbundaki Çukur Çeşme (R) 1224 (1809)
Samatya istasyonu altındaki çeşme … (R) 1210 (1795)
Saraçhanebaşı Amcazade Hüseyin Paşa medresesi kapısına bitişik çeşme.(Z) 1152 (1739)
Süleymaniye, Hocahamza camii civarında, merdivenli yokuş ortasındaki çeşme.(Z) 1192 (1778)
Süleymaniye, Hoca hamza camii ittisalindeki Devoğlu Çeşmesi adlı çeşme. (R) 1108 (1696)
Süleymaniye, Kepenekçi camii yakınındaki çeşme… (R) 1088 (1677)
Süleymaniye civarı, Kirazlımescit camii ilerisindeki çeşme…..(Z) 1105 (1693)
Süleymaniye civarı, Kirazlımescit camii köşesindeki çeşme…. (R) 1257 (1841)
Sülevmaniye Sarıbevazıt kurbundaki Abacı Çeşmesi denilen çeşme. (R) 1017 (1608)
Süleymaniye, Sarıbeyazıt-Mehmetpaşa camileri arasındaki çeşme…(R) 1228 (1813)
Silivrikapı Aptullahağa çeşmesi kurbundaki çeşme (R) 1257 (1841)
Silivrikapı, Aptullahağa Çeşmesi adlı büyük çeşme (Z) 1257 (1841)
Silivrikapı, Balâ tekke karşısındaki mermer çeşme. (Z) 1313 (1895)
Silivrikapı dışında mezarlıklar ortasından geçen yol üzerindeki çeşme..(R) 955 (1548)
Silivrikapı, Karagöz tekkesine bitişik çeşme . . . (R) 1065 (16J4)
Silivrikapı, Sittihatun camii karşısı, köşe başındaki çeşme ..(R) 1138 (1725)
Sirkeci, Hocapaşa camiinin karşısındaki çeşme . . (R) 1234 (1818)
Sirkeci, Salkımsöğütte, Aydınoğlu tekkesi karşısındaki çeşme…(Z) 1184 (1770)
Sirkeci, Salkımsöğütte, Karaki Hüseyin , Çelebi camii karşısındaki çeşme..(Z) 999 (1590)
Sultanahmet, Kabasakal camii arası karşısı, Taşmektep altındaki çeşme…(R) 1077 (1666)
Sultanahmet, Firuzağa camii köşesindeki çeşme. . (R) 1041 (1631)
Sultanahmet, Nakilbent camii kurbundaki çeşme. . (Z) tarihsiz
Sultanahmet, Nakilbent-Kapıağası camileri arasında, ortayerdeki çeşme.(Z) 1299 (1881)
Sultanahmet, Nakilbent camii karşısı, çıkmaz sokak sonundaki çeşme…(R) 962 (1554)
Sultanahmet, Nakilbent camii ve Şifahamanıı yakınındaki çeşme…(R) 1184 (1770)
Sultanahmet parkındaki Alman Çeşmesi adlı çeşme (Z) 1316 (1898)
Sultanahmet, Sokollu Mehmet Paşa Camii ve Kurubahk hamamı alt tarafındaki çeşme..(R) 1282 (1865)
Sultanahmet, Tevkifhane binasının deniz cephesi köşesindeki çeşme..(Z) 1203 (1788)
Sultanahmet, Taşmektep altındaki çeşme . . . (Z) 1235 (1819)
Sultanahmet, Üçler mahallesi, Peykhane sokağı köşesindeki çeşme.. (R) 1193 (1779)
Sultan Selim camii alt tarafındaki Müftü Ali, Çerağçı tekke karşısındaki çeşme ..(R) 1129 (1716)
Şehzadebaşı, Bozdoğan kemeri, Kirazlı mescit yakınında, köşebaşındaki çeşme..(R) 1029 (1619)
Şehzadebaşı, Kalenderane, Darülhadîs karşısındaki sokakta yapılı çeşme.(R) 1311 (1893)
Şehzadebaşı-Vefa arasında Mollahusrev camii bitişiğindeki çeşme.(R) 1317 (1899)
Şehzade camii avlusunun köşe kapısındaki çeşme. (Z) 1012 (1603)
Şehzade camii kabristanında ibrahim Paşa türbesi berisindeki çeşme.(Z) 1146 (1733)
Şehremini, Ebülhüda tekkesi ve Mimaracem arasında yol üzerindeki çeşme.(Z) 1045 (1635)
Şehzade kurbunda Hoşkadem camii aşağısında tanzifat deposu kapısındaki çeşme.(R) 1156 (1743)
Şehzade kurbunda İbrahim Paşa hamamının arkasındaki sokakta yapılı çeşme.(R) 1035 (1625)
Şehzade karakolu-Altunizade mescidi köşe başındaki çeşme .(R) 1152 (1739)
Tahtakale, Rüstem Paşa camii yakınında Balkapanı hanı avlusundaki çeşme..(Z) 1228 (1813)
Tahtakale, Şeyh Davut ham karşısındaki çeşme . (Z) 1240 (1824)
Topkapı, Ahmet Paşa-Emincu camileri arasındaki çeşme ..(Z) 1179 (1765)
Topkapı, harap Civizade camii arsası önünde orta yerdeki çeşme..(R) 1127 (1715)
Topkapı dışında, kapının tam karşısındaki çeşme . (R) 1267 (1850)
Topkapı dışında, Takkeci camii berisindeki sebile bitişik çeşme.(Z) 986 (1578)
Topkapı dışında, Takkeci camii köşesindeki çeşme (R) 1235 (1819)
Topkapı, Manastır mescidi yakınındaki çeşme . . (R) 1118 (1706)
Topkapı Sarayı, Abdülhamit I. yatak odası içindeki çeşme…….(Z) 1209 (1794)
Topkapı Sarayı, Baltacılar koğuşu önünde merdiven altındaki çeşme.(Z) 997 (1588)
Topkapı sarayı, Çiniliköşk müzesi kitabelerinden . (Z) 1149 (1736)
Topkapı Sarayı, (Derleme kitabelerinden) bir çeşme (Z) 996 (1587)
Topkapı Sarayı. (Derleme kitabelerinden) Tülbent Ağası çeşmesi.(Z) 1132 (1719)
Topkapı Sarayı, (Derleme kitabelerinden) Halil Paşalı çeşmesi…(Z) 1207 (1792)
Topkapı Sarayı, (Derleme kitabelerinden) Kayıkkapıcı çeşmesi.. (Z) 1187 (1769)
Topkapı Sarayı, (Derleme kitabelerinden) Kilerhane çeşmesi…. (Z) 1123 (1711)
Topkapı Sarayı, (Derleme kitabelerinden) Kiler Kethüdası çeşmesi.(Z) tarihsiz
Topkapı Sarayı, (Derleme kitabelerinden) Sıcak Su çeşmesi…(Z) U74 (1760)
Topkapı Sarayında Hazine Vekili Bilâl Ağa çeşmesi (Z) 1207 (1792)
Topkapı Sarayı Abdülhamit II. çeşmesi. . . . . (Z) 1307 (1889)
Topkapı Sarayı, Harem, Ahmet I. kütüphanesi yemek odası kapısı solundaki çeşme…..(Z) 1017 (1608)
Topkapı Sarayı, Hırkaisaadet dairesi sünnet odası pencereleri kenarlarındaki çeşme …. (Z) 1051 (1641)
Topkapı Sarayı, Harem, Veliaht dairesi önünde gümüşlüsofa üzerindeki çeşme….(Z) tarihsiz
Topkapı Sarayı kurbunda Çiniliköşk müzesindeki (Derleme kitabelerinden…(Z) 1015 (1606)
Topkapı Sarayı kurbunda Çiniliköşk müzesindeki Tavuslu çeşme…(Z) 1045 (1635)
Topkapı Sarayı, Mutbak dairesindeki Aşçılar ocağı çeşmesi…. (Z) 1012 (1603)
Topkapı Sarayı, Ortakapı aralığındaki çeşme. . . (Z) 1172 (1758)
Topkapı Sarayı, Ortakapı dışında kale duvarına bitişik çeşme..(Z) 1307 11889)
Topkapı Sarayı, Ortakapı içerisindeki küçük meydan çeşmesi…. (Z) 1136 (1723)
Topkapı Sarayı, üçüncü avluda Ahmet III. kütüphanesi önündeki çeşme..(Z) 1132 (1719)
Topkapı Sarayı, Zülüflü Baltacılar Koğuşu karşısındaki çeşmeler.(Z) 1003 (1594)
Türk İslam Müzesi ndeki (Derleme kitabelerden) Ahmet Bey çeşmesi..(Z) 1218 (1803)
Türk, İslam Müzesindeki (Derleme kitabelerden) Ahmet Paşa çeşmesi .(Z) 1059 (1649)
Türk, İslam Müzesindeki (Derleme kitabelerden) Dilsiz Ali çeşmesi..(Z) 1029- (1619)
Türk, islâm Müzesindeki (Derleme kitabelerden) Genç Osman çeşmesi .(Z) 1031 (1621)
Türk, islâm Müzesindeki (Derleme kitabelerden) Mahmut II. çeşmesi …(Z) 1250 (1834)
Türk, islâm Müzesindeki (Derleme kitabelerden) Halil Paşa çeşmesi…(Z) 1024 (1615)
Türk, islâm Müzesindeki (Derleme kitabelerden) Mimar Ağa çeşmesi …(Z) 1013 (1604)
Türk, islâm Müzesindeki (Derleme kitabelerden) Pertevniyal Valide çeşmesi…(Z) 1267 (1850)
Uzunçarşı kurbunda Yavaşçaşahin mescidi arka sokağındaki çeşme.(R) 1296 (1878)
Unkapanı, Azaplar, Hisaraltı sokağı karşısındaki çeşme…….. (R) 1339 (1920)
Unkapanı, Dekovilli sokağın deniz taraf sonundaki çeşme……(R) 1233 (1817)
Unkapanı, Yavuz Ersinan camiinin arkasındaki sokaktaki yapllı çeşme…..(R) 1299 (1881)
Yayla, Alyanak tekkesi kurbundaki çeşme . . . (R) 981 (1573)
Yayla, Hekimoğlu Alipaşa kurbunda Sormagir odaları civarındaki çeşme….(R) 1150 (1737)
Yayla, Kücükhamam, Seyyit Ömer camii kurbundaki çeşme……(R) 1032 (1622)
Yayla, Kücükhamam Kadızade tekkesine bitişik çeşme …..(Z) 1252 (1836) 271
Yayla, Koruk Mahmut civarında orta yerdeki çeşme (Z) 1122 (1710)
Yayla, Odabaşı-Denizaptal camileri arasındaki çeşme ……..(R) 1078 (1667)
Yayla, Seyyit Ömer camii karşısındaki çeşme . (Z) 1122 (1710)
Yayla. Uzunyusuf Tulumcu Hüsanı camii arka tarafındaki çeşme..(R) 1158 (1745)
Yedikule dışında Kazlıçeşme kurbunda Kasaplar camii duvarındaki çeşme ..(R) 1239 (1823)
Yedikule dışında meşhur Kazlıçeşme adlı çeşme . (R) 953 (1546)
Yedikule – Hacı Evhat camii kurbundaki çeşme . (R) 1228 (1813)
Yedikule, İmrahor kurbunda Uşşaki tekkesine bitişik çeşme …..(R) 970 (1562)
Yedikulede Kürkçübaşı Hacı Hüseyin Ağa camii duvarındaki çeşme .(R) 1343 (1924)
Yemiş iskelesi, Ahi Celebi camii duvarı köşesindeki çeşme ….(Z) 1281 (1864)
lenibahçe, Guraba hastanesi camiine bitişik çeşme (Z) 1261 (1845)
Yenibahçe, Mimar Sinan mescidi kurbundaki çeşme (R) 950 (1543)
Yusufpaşa, Ebekadın camii arkasındaki Sülüklüme yolu üzerindeki çeşme.(Z) 1262 (1845)
Yusufpaşa, Ebekadın camii karşısındaki çeşme . (R) 1163 (1749)
Zeyrek Çinilihamam arkasında Soğukkuyu-Yahyagüzel arasındaki çeşme.(Z) tarihsiz
Zeyrek, Hızırbey camii-Unkapanı köprüsü arasındaki çeşme..(R) 1170 (1756)
Zeyrek, Şah Huban sokağı köşesindeki çeşme. . . (R) 1234 (1818)
Zeyrek, Şeyh Süleyman mesçidi-Haliliye medresesi arasındaki çeşme.(R) 1277 (1866)
Zeyrek, Vaynık Şücâ mescidi karşısında mezarlığa bitişik çeşme..(R) 1157 (1744)
Ayvansaray, Eğrikapı arasında Çinili çeşme . . . (R) tarihsiz
Ayvansaray Hatice Sultan sebili çeşmesi …. (R) 1123 (1711)Babıali, Yeşildirek karakolu H. Mehmet çeşmesi . (Z) 1280 (1863)errahpaşa, Cambaziye mescidi Kâzım Bey çeşmesi (R) 1276 (1859)
Cibali Ayakapıda Cumhuriyet çeşmesi …. (Z) 1341 (1923)
Cibali civarında Ruhi Bey çeşmesi…… (R) 1247 (1831)
Cibali Gülcami karşısında H. M. Sadık çeşmesi . (Z) 1307 (1889)
Çapa Denizaptal camiinde Ali Paşa çeşmesi . . (Z) tarihsiz
Çapa Selçukhatun kurbunda Süleyman Paşa çeşmesi ……….. (Z) 1344 (1925)
Çemberlitaş Emin Sinan camii kapısında Mahmut II. çeşmesi……(Z) 1235 (1819)
Eyüp Babahaydar camii karşısında H. İsmail Efendi çeşmesi…..(R) 1252 (1836)
Eyüp Babahaydar kurbunda Takyeci çeşmesi . . (R) 1000 (1591)
Eyüp Bahariye caddesinde Eczacı Çeşmesi . . . (R) 1351 (1932)
Eyüp Bahariye karakolu ittisalinde Ebubekir çeşmesi ………(R) 1207 (1792)
Eyüp Camiikebir civarında Sadettin Efendi camii çeşmesi……(Z) 1335 (1916)
Eyüp Camiikebir kurbunda Hayrettin Paşa çeşmesi (R) 1310 (1892)
Eyüp Defterdar Tevkii türbe Nakkaş çeşmesi . . (Z) tarihsiz
Eyüp Defterdar yolunda Pertevniyal çeşmesi . . (R) 1326 (1908)
Eyüp Defterdar yolunda H. Sezai Paşa çeşmesi . (R) 1332 (1913)
Eyüp Düğmeciler civarında H. Mustafa çeşmesi . (Z) 1106 (1694)
Eyüp Düğmeciler-Babahaydar Fatma Hatun çeşmesi (R) 1160 (1747)
Eyüp Düğmeciler Kamer Hatun sokağında Bayburtlu Mustafa Ağa çeşmesi..(R) 1166 (1752)
Eyüp Evlicebaba camii karşısı Çorlulu çeşmesi .(R) 1119 (1707)
Eyüp Kasımçavuş-Gümüşsuyu Mehmet Ağa ceşmesi……….(Z) 1207 (1792)
Eyüp Kurukavak kurbunda İsmail Ağa çeşmesi . (R) 1146 (1733)
Eyüp Oluklubayır altında Çırçır suyu çeşmesi . (R) 1130 (1717)
Eyüp Pazaryerinde Kapıcı çeşmesi ….. (R) 1015 (1606)
Eyüp Vezirtekke kurbunda Zehra Hanım çeşmesi . (R) 1284 (1867)
Edirnekapı Cakırağa camii karsısında Berberbaşı çeşmesi……(Z) 1227 (1812)
Edirnekapı dışında Kasapbaşı Hasan Efendi çeşmesi .(Z) 1231 (1815)
Eğrikapı dışında Hacı Mehmet Ağa çeşmesi . . (R) 1237 (1821)
Fatih-Çarşamba arasında H. Necip çeşmesi . . . (Z) 1328 (1910)
Fatih Havdar Medresesi karşısında Hacı Arif çeşmesi ……..(Z) 1269 (1852)
Fatih Nişancası kurbunda Seyyit Ali Çeşmesi .(Z) 1113 (1701)
Kadırga Kâtipsinan sokağında Mehmet Ağa çeşmesi… (Z) tarihsiz
Kâğıthane çayırında Abdülhamit II. çeşmesi . . (R) 1310 (1892)
Keresteciler Sebze hali karşısında H. H. Mehmet çeşmesi…….(Z) 1302 (1884)
Küçükp azarda Kıble sokağı çeşmesi…..(R) 1311 (1893)
Küçükpazar kurbunda Üçmihraplı çeşmesi . . . (R) 1332 (1913)
Silivrikapı Balâ tekke karşısında mermer çeşme . (Z) 1309 (1891)
Süleymaniye camii karşısında Tiryaki Çarşısı çeşmesi (R) 1207 (1792)
Süleymaniye Dökmecilerde Kethüda çeşmesi . .(Z) 1120 (1708)
Şehremini-Gureba Hastanesi Pertevniyal çeşmesi (R) 1325 (1907)
Şehzadebaşında Darülhadîs sebili çeşmesi (R) 1133 (1720)
Topkapı dışında Bezmiâlem Valide Sultan çeşmesi (R) 1259 (1843)
Topkapı sarayında Feyzullah Ağa çeşmesi (Z) 1206 (1791)
Topkapı sarayı Kuşanekapısında Mahmut I. çeşmesi (Z) 1148 (1735)
Topkapı Sarayında Tegafül Kalfa çeşmesi . . .(Z) 1229 (1813)

Gönderen 13 Şubat 2008

Kategori : Çeşitli Konular,İslam Mimarisi,Osmanlı Medeniyeti Henüz yorum yok

Geri izleme | Yorumlar için RSS

Yorumlarınız

You must be logged in to post a comment.