Kalem Güzeli

Türk-İslam Sanatları

'Çeşitli Konular' kategorisi için arşiv


Türk Çini Sanatı

Çini DuvarGeleneksel Türk Sanatlarından olan çini, genellikle mimari yapıların, cami, köşk. saray, çeşme, türbe ve benzeri yapıların iç ve dış süslemelerinde kullanılmış bir seramik ürünüdür. Çinilerimiz tür olarak ikiye ayrılır.

1- Duvar çinileri, batılıları Tile-Art dedikleri bu türe eskilerimiz Kaşi demişlerdir.

2. Evani denilen bu tür tabak, vazo, kupa, kase, sürahi, bardak ve benzeri seramik ürünlerinden oluşmaktadır. Bu türe halen kullanma seramikleri demekteyiz.

Yazının Devamı »

Adana Sabancı Merkez Camiindeki Tevafuklar

1- Ana mekândaki 5 normal kubbe, İslâm’ın 5 şartına tevafûk eder.
2- Şadırvanlı avludaki 28 kubbe, Kur’an’da adı geçen 28 peygambere tevafûk eder.
3- İki mekândaki toplam 33 kubbe tesbih, tahmid, tekbirin ayrı ayrı 33’er defa tekrarına tevafûk eder.
4- Ana kubbe yüksekliği 54m olup; 54 farz’a tevafûk eder.
5- ana kubbe çapı 32 m olup; 32 farz’a tevafûk eder.

Yazının Devamı »

Şumnu’da Türk Hattatları Ve Eserleri

Şumnu ve havalisi Rumeli’nde büyük ve yerli Türk halkı en çok olan bir ilimiz, Kültürümüz noktasından da bütün incelikleriyle bugün de ele alınmağa layık bir yer. Şehir ve varoşları, yakın ve uzak ilçeleri noktasından da önemli. Sonra Şumnu tarihimiz boyunca sıhhî ve idarî teşkilâtı dolayısıyla askerî bir merkez. Kamil Kepecioğlu’nun incelemeleri­ne göre çok zengin vesikalara mâlik bulunuyoruz.Sonra şehrin camileri, mescidleri, tekyeleri, bir kültür merkezimiz olan kütüphanesi; bilhassa üzerlerinde, birer birer eserleriyle birlikte durduğu­muz hattatları, müzehhif’leri, mücellidleri ve bunların çarşıları çok geniş bir teşkilata sahip[1]. Rumeli’nde adâletimiz sayesinde altı buçuk asırlık kültürel hayatımız­da oraları ne kadar benimsediğimiz ve ihmal etmediğimiz arşiv kayıtlarında en ufak ayrıntılarına kadar yer almıştır. Bunlar her zeman aradığımız nisbette bulunur. Rumeli’nde medeniyetimizin izleri hâlâ vardır. Adetleri­miz, sosyal çalışmalarımız tıbbî ve mistik folklorumuz çok zengindir.

Yazının Devamı »

Page 23 of 24
1 21 22 23 24

« Önceki Sayfa - Sonraki Sayfa »