Kalem Güzeli

Türk-İslam Sanatları

'Hat Sanatı' kategorisi için arşiv


Hüseyin Gündüz

1960’ta Kayseri’de doğan sanatçı, ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Halen Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi son sınıfına, ayrıca Mimar Sinan Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Hat Bölümü’ne ve Topkapı Sarayı Müzesi’ndeki tezhip ve kalem işleri derslerine devam etmektedir.

Hüsn-ü Hat sanatına karşı ilgisi 1975’te ilk talik, rik’a ve nesih hocası Muhiddin Serin’in teşviki ile başladı. Aynı yıl rahmetli hocası Hamid Aytaç’tan Sülüs ve Nesih hatlarını meşkederek 1980’de icazetnamesini aldı. Bu arada Rahmetli Kemal Batanay’dan talik meşketti. Son birkaç yıldır, Mahmut Öncü’nün hat derslerine devam etmektedir.

Yazının Devamı »

III. Selim’in İlk Besmelesi

Osmanlı toplum hayatına yerleşmiş geleneklerden biri olup halk arasında “Amin alayı” denilen bir tören vardı. Bu tören, çocukların mektebe başlaması sırasında yapılırdı. Bu törenler için çocukların dört yaş, dört ay,dört günlük olmaları âdeti kabul edilmiş ise de bu her zaman aynen tatbik edilememiştir. Amin alayının saraydaki ismi “Bed’i- Besmele” idi ve tabiatıyla oldukça da görkemli oluyordu. III. Selim’in bed-i Besmele töreni ile ilgili belgede yer alan tahmini tarihe göre şehzade bu tarihte beş yaşında. Belge üzerine konan tahmini tarih 1180 (1766) olup bundan başka iki belge ile bu tarihin isabetli olduğu teyit edilmiştir. Söz konusu belgelerin birincisi 19 Ekim 1766 tarihini taşıyor. Bu belgeye göre şehzade dört yaş, on ay ve yirmi beş günlük. Bu merasim münasebetiyle tevkii paşaya giydirilen hil’at için ödenmesi gereken meblağdan bahsediyor.

Yazının Devamı »

Şumnu’da Türk Hattatları Ve Eserleri

Şumnu ve havalisi Rumeli’nde büyük ve yerli Türk halkı en çok olan bir ilimiz, Kültürümüz noktasından da bütün incelikleriyle bugün de ele alınmağa layık bir yer. Şehir ve varoşları, yakın ve uzak ilçeleri noktasından da önemli. Sonra Şumnu tarihimiz boyunca sıhhî ve idarî teşkilâtı dolayısıyla askerî bir merkez. Kamil Kepecioğlu’nun incelemeleri­ne göre çok zengin vesikalara mâlik bulunuyoruz.Sonra şehrin camileri, mescidleri, tekyeleri, bir kültür merkezimiz olan kütüphanesi; bilhassa üzerlerinde, birer birer eserleriyle birlikte durduğu­muz hattatları, müzehhif’leri, mücellidleri ve bunların çarşıları çok geniş bir teşkilata sahip[1]. Rumeli’nde adâletimiz sayesinde altı buçuk asırlık kültürel hayatımız­da oraları ne kadar benimsediğimiz ve ihmal etmediğimiz arşiv kayıtlarında en ufak ayrıntılarına kadar yer almıştır. Bunlar her zeman aradığımız nisbette bulunur. Rumeli’nde medeniyetimizin izleri hâlâ vardır. Adetleri­miz, sosyal çalışmalarımız tıbbî ve mistik folklorumuz çok zengindir.

Yazının Devamı »

Page 25 of 32
1 23 24 25 26 27 32

« Önceki Sayfa - Sonraki Sayfa »