Kalem Güzeli

Türk-İslam Sanatları

'Hat Sanatı' kategorisi için arşiv


Hat Sanatı Öğretiminde Meşk Murakkaaları

Yazı sanatının taliminde, geçmiş üstadların önemli eserlerinin tetkik edilmesinin önemli yeri vardır. Hat sanatında oluşan mektepler(ekol), üstadın kendi zevk ve anlayışına göre kendinden önceki büyük üstadlardan seçip eleyerek taklid etmesiyle oluşmuştur.

Osmanlı hat mektebinin kurucusu Şeyh Hamdullah, II. Bâyezid’in tavsiyesi ile mektebini oluştururken Yâkut el-Musta’sımî’nin (ö. 698/1298) yazıları üzerinde uzun süre çalışmıştır. Şeyh, hocası Hayreddin Mar’aşî’den yazı meşkederek icazet almıştır. II. Bâyezid’in tahta geçmesinden sonra İstanbul’a gelen Şeyh, padişahın hazineden verdiği Yâkut yazıları üzerine çalışarak yazıya Osmanlı karakterini kazandırmıştır.

Yazının Devamı »

Hattat Mustafa Râkım ve Celi Sülüs

HATTAT MUSTAFA RÂKIM’IN CELÎ SÜLÜS’ÜN ESTETİĞİNDE ORTAYA KOYDUĞU YENİLİKLER

Râkım’ın celî sülüs yazısında ortaya koyduğu yeniliklerin daha iyi görülebilmesi için kendisinden önce ortaya konan örneklere bakılması ve dikkatle incelenmesi gereklidir. Bu konuda kısa bir karşılaştırma, Râkım celîlerinin azametini ve güzelliğini ortaya koyacaktır.

Giriş

Lugatte “âşikâr, iri, büyük” manalarına gelen celî, ıstılah olarak hat sanatında bir yazı cinsinin, meşk kaleminden daha kalın kalemle yazılan iri şekline verilen isimdir. Meselâ, sülüs yazısı normal olarak 2,5 mm’lik kalemle yazılır; bu ölçü aşılınca yazı celîleşmeye başlar. Kalem kalınlığı üç katına ulaşınca yazı artık celî olur. Sülüs yazı ile celî yazı arasındaki ölçü ile yazılan yazıya da Türkçe’de tokça sülüs, Arapça’da sülüseyn adı verilmiştir. Celî yazının kalınlığının sınırı yoktur. Ayrıca, celî kelimesi bir yazı çeşidini değil, karakterini ifade eder.

Yazının Devamı »

Fuad Başar

1953 Yılında Erzurum’da doğdu. İlk,orta,lise ve tıp eğitimini aynı ilde yaptı. Fakülte eğitimi yıllarında (1976) Hüsn-ü hat ile meşgul olmaya başladı. 1977 yılında ebru sanatına ilgi duyarak Mustafa Düzgünman merhumla mektuplaştı. 1980’de İstanbul’a yerleşerek Merhum Hattat Hamid Aytaç’tan yazı icazeti, 1989 da Mustafa Düzgünman’dan ebru icazeti aldı. Bu tarihten itibaren Profesyonel Hattat ve ebrucu olarak hayatını sürdürmektedir.

Yazının Devamı »

Page 27 of 32
1 25 26 27 28 29 32

« Önceki Sayfa - Sonraki Sayfa »