Kalem Güzeli

Türk-İslam Sanatları

'Tezhip Sanatı' kategorisi için arşiv


Kitap Süslemeleri

DOĞUDA KİTAP SÜSLEMELERİNDEN BİR KISIM GEÇMELER HAKKINDA

Yıllardan beri süren araştırmalarımız esnasında kitaplarda metin dışı yapılan eski süslerinde kenarlarında ve münasip yerlerinde kenar ve iç suları başlıklar ve zahriyelerde, bir takım geçmelere rastladık. Bunu Selçuk geçmeleri diye adlandırarak bir dosya haline topladık. Aralarında bazı farklar gösterenleri meselâ geçmeler arasında dört köşeli boşluklar bulunanları ayırdık. Ayırmamızın sebebi sayıları yüze varan ve yalnız yuvarlaklar ve etrafında kıvrım ve düz hatlar farklariyle çeşitler gösteren en mükemmellerin Anadolu’da Selçuklular tarafından yapılanlardan başka bir karakterde olmalarında ileri gelmektedir. Bunları da ayrı bir yazımızda ele alacağız ve Selçuklulara has olan ince ve zevkli hususiyetlerinden ayrıca bahsedeceğiz.

Yazının Devamı »

Tezhip’te Tığ’ın Yeri ve Önemi

Tığ, tezhip sanatında eseri tamamlayan yardımcı eleman olarak kullanılır. Tığların görevi eserdeki kompozisyon yoğunluğundan zemin boşluğu arasında denge unsuru olmasıdır. Eserin cetvel veya dendan bitiminden sonra motifler, büyükten küçüğe doğru incelerek son bulur. Ana tığlarda çok çeşitli motifler kullanılmakla birlikte, ara tığlar genelde daha sade olmaktadır. Kompozisyon zenginliği, eserlerin mükemmelliği ve inceliği tığlarda da çok çeşitliliğin doğmasına neden olmuştur.

Yüzyıllara Göre Tığlar:

12. ve 13 . yüzyıllarda kalın çizgi ve nokta ile tezhipleri süsleyen tığlarda renkler genellikle lacivert ve tonlarıdır.

14. yüzyılda geometrik şekiller, noktalardan meydana getirilen sade çicekler ve yalın rumîler tığları oluştururken, renkte lacivert ile sulu altının kullanıldığı görülür.

Yazının Devamı »

Tezhip Sanatı

LafzatullahKöklü süsleme sanatlarımızdandır. Tezhip kelimesi Arapça’da “altınlama, yaldızlama” anlamına gelir. Ama tezhip yalnız altınla değil boya ile de yapılır. Daha çok yazma kitapların sayfalarını, hat levhalarının kenarlarını süslemede kullanılmıştır.

Tezhip doğuda olduğu kadar batıda da uygulama alanı bulmuş bir sanattır. Özellikle ortaçağda Hıristiyanlık’ın kutsal metinlerini, dua kitaplarını süslemede yoğun biçimde kullanılmıştır. Ama zaman içerisinde kitaplarda da resim öne çıkmış, tezhip yalnızca başlıklardaki büyük harfleri süslemekle sınırlı kalmıştır.

Yazının Devamı »

Page 9 of 10
1 7 8 9 10

« Önceki Sayfa - Sonraki Sayfa »