Kalem Güzeli

Türk-İslam Sanatları

Kervansaray Nedir? Tarihçesi ve İlkleri


Sultan Han Kervansarayı Kesme Taştan yapılmış Giriş Kapısı, Aksaray

Sultan Han Kervansarayı Giriş Kapısı, Aksaray

Kervansaray, kelime kökeni Farsça Kârban (Kervan) kelimesi ile Saray kelimelerinin birleşmesinden türetilmiştir. Kervansaray, şehirlerarasında inşa edilen, kervan ve yolcuların konaklamaları ve temel ihtiyaçlarını gidermeleri için kullanılan hayır amaçlı yapılardır.

Türklerden kalan ilk kervansaraylar Gazneliler ve Karahanlılar dönemine aittir. Büyük Selçuklular döneminde, ilk kervansaray (Anuşirvan Kervansarayı) Tuğrul Bey zamanında taş ve tuğladan inşa edilmiştir. Anadolu’daki ilk kervansaray ise II. Kılıçaslan (1155-1192) tarafından yaptırılmıştır.

Sultan Han Kervansarayı Taş Sütunlu Mahzeni, Aksaray

Sultan Han Kervansarayı Mahzeni, Aksaray

Kervansaraylara kısaca han da denirç Selçuklular ise ribat kelimesini de kullanmışlardır.  Ribat, ilk İslam devletlerinde, hudutlarda askeri amaçlı yapılmış güvenli ve müstahkem yapılardır*. 

Mimar Sinan’ın Yaptığı Kervansaraylar

*Bu makaleyi inceleyerek, kervansaraylar hakkında daha detaylı bilgiye erişebilirsiniz: Kültür ve Medeniyetimizin Yapı Taşları: Kervansaraylarımız 

 

 

 

Gönderen 27 Ağustos 2017

Kategori : İslam Mimarisi,Selçuklular Henüz yorum yok

Yorumlar kapalıdır

Geri izleme |