Kalem Güzeli

Türk-İslam Sanatları

'cezeri' ile ilgili yazılar


Cezeri

13. yüzyılda Anadolu’da yaşamış ve İskenderiye Mühendisleri ile Benu Mûsâ’nın açtığı yoldan giderek çeşitli otomatlar yapmış olan Cezerî, Cizreli veya Cezireli olmalıdır. 25 yıl Diyarbakır’da hüküm süren Artuklu Emirliği’nin hizmetinde çalışmış ve bunlardan birisi olan Nasirüddin’in (1200-1222) isteği üzerine el-Câmi’ Beyne’l-‘İlim ve’l-‘Ameli’n-Nâfi’ fî San’ati’l-Hiyel (Makina Yapımında Yararlı Bilgiler ve Uygulamalar) adlı bir yapıt kaleme almıştır. Cezerî, altı bölümden oluşan bu yapıtının birinci bölümünde Güneş saatlarını, ikinci bölümünde içki toplantılarında kullanılan kapları, üçüncü bölümünde ibrikleri, kan alma teknelerini ve abdest alma leğenlerini, dördüncü bölümde su fıskiyelerini ve flütlerini, beşinci bölümde derin olmayan göllerden ve ırmaklardan su çıkarma makinalarını ve nihayet altıncı bölümde ise çeşitli eğlence otomatlarını, çizimlerini de vermek suretiyle tanıtmaktadır.

Yazının Devamı »