Kalem Güzeli

Türk-İslam Sanatları

'ciltçilik' ile ilgili yazılar


Cilt Üslupları

Ciltler teknik özelliklerinden çok malzemelerine ve süslemelerine göre birbirlerinden ayrılmakta ve ortaya çıkan üsluplar daha çok ait oldukları kültür alanlarının adıyla anılmaktadır. Tarihi gelişmesi içinde İslam cilt sanatının kazandığı üsluplar şunlardır: Hatayi, Arap, Rumi, Memluk, Mağribi, Türk (Osmanlı). Buhara-yı cedid.

1. Bütün süslemelerde hatayi denilen bitkisel motiflerin tercih edildiği hatayi üslubu, pek az yönleriyle birbirinden farklılık gösteren Kaşi, Horasan. Buhara ve Dihlevi alt üsluplarına ayrılır.

Yazının Devamı »

İslam Seçen ile Cilt Sanatı Üzerine

Sanatçı konuşmaz, eseri konuşur

Dünyanın en iyi restoratörlerinden biri olan, cilt sanatının duayenlerinden Mimar Sinan Üniversitesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Cilt Ana Sanat Dalı Öğretim Görevlisi İslam Seçen, İSMEK Üsküdar Türk-İslam Sanatları İhtisas Merkezi’nde sanatının inceliklerini anlattı. Sanatın rüyasını görmeden sanatta ilerlenemeyeceğini, bunun da insanın bütün benliği ile kendini işine vermekle mümkün olabileceğini belirten usta, sabrın çok önemli olduğunun da altını çizdi. Cilt sanatının zor bir sanat olduğunu söyleyen Seçen, “Modern sanatı herkes öğrenebilir, ama klasik sanat öyle değil. Cilt deyince kapak işte deyip küçümsüyorlar, çoğu öğrenci merak sardı, ama sonu fiyasko oldu, kaçıp gittiler. Bir altın ezmesi iki saat olunca sabredemediler.

Yazının Devamı »

Osmanlılar Döneminde Cilt

XV. Yüzyıl (Erken Dönem). XV. yüzyıl. Anadolu Selçuklu cildinden Osmanlı cildine geçiş devridir. Osmanlı ciltlerinin ilk örnekleri Fatih Sultan Mehmed zamanından kalmadır ve bunlarda Anadolu Selçuklu tesiri açıkça görülür. Ancak Fatihin özel kütüphanesi için yazılan kitaplar hattıyla, tezhibiyle, cildiyle, hatta kağıdıyla Türk kitap sanatında o devre damgasını vuran başlı başına bir üslüp oluşturarak yeni bir sanat çığırı açmışlardır. Fatih döneminin ciltleri Timurlular, Karakoyunlular, Akkoyunlular ve Memlukler’in son devirlerinde yapılanlarla benzerlik gösterirse de üslupları farklıdır. Fatih devri Türk cildi için bir yükselme çağıdır ve ilk ciltçilik teşkilatı da bu yükselmeye paralel olarak II. Bayezid zamanında kurulmuştur. Bu döneme ait ilk örneklerden birinin kapağında yer alan kabartma motiflerin altınlanıp teberle taranması suretiyle yapılmış süsler, o asırda eşine başka bir millette rastlanmayan sanat eseri niteliğinde ciltlerin meydana getirildiğini göstermektedir.

Yazının Devamı »

Page 1 of 2
1 2

Sonraki Sayfa »