Kalem Güzeli

Türk-İslam Sanatları

'ferhat kurlu' ile ilgili yazılar


IRCICA İcazet Töreni

HAT SANATINDA İCAZET GELENEĞİ

İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi’nin (IRCICA) 25 Kasım 2010 Perşembe günü saat: 10.30’da Yıldız Sarayı, Çit Kasrı’nda başlayacak 25. Yönetim Kurulu Toplantısı vesilesiyle, hat sanatında özgü olarak yüzyıllardan beri sürdürülen icazet (hocadan öğrenciye lisans) geleneği çerçevesinde 8’i Türkiye’den olmak üzere 16 hattat için icazet töreni yapılacaktır. IRCICA Genel Direktörü Dr. Halit Eren ve Katar eski Milli Eğitim Bakanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Subaye tarafından açılacak olan törende ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Türkiye’den 16 hat öğrencisine hocaları Hasan Çelebi, Davud Bektaş, Ferhad Kurlu, Mümtaz Seçkin ve Ürdün’den Nassar Mansur tarafından icazetnameleri verilecektir.

Yazının Devamı »

IRCICA 8. Milletlerarası Hat Yarışması

İslam Konferansı Teşkilatı’na bağlı İslam Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) tarafından Suriyeli Hattat M. Bedevi el-Dirani adına düzenlenen “Milletlerarası 8’inci Hat Yarışması”nda 28 ödül, 32 mansiyon, 8 teşvik ödülü, 15 ülkeden 64 yarışmacı arasında paylaştırıldı.

IRCICA, İslam sanatı mirasını korumak ve geliştirmek amacıyla yaptığı faaliyetler çerçevesinde periyodik olarak hat yarışmaları tertip etmektedir. Bu yarışmaların gayesi, klasik İslam hat sanatının korunması, yaşatılması, teşviki ve geliştirilmesi; İslam kültürü dışından gelen tesirlerle orijinal ve otantik klasik hat sanatı dışında ortaya çıkan yeni yaklaşımlardan koruyarak, geleneklere bağlı prensip ve kaidelere uygun şekilde devam etmesini sağlamaktır. Milletlerarası hat yarışmaları üç yılda bir düzenlenmektedir.

Yazının Devamı »

Ferhat Kurlu

1976 senesinde Fatsa’da doğdu. İlk öğrenimini memleketinde, orta öğrenimini Samsun Ladik Akpınar Anadolu Öğretmen Lisesi’nde tamamladı. On Dokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi sıralarında tanıştığı Muzaffer Ecevit’den hat sanatına ilgi uyandıran ilk sanat bilgilerini ve ilk rık’a derslerini aldı.

1996 Temmuz ayında Hasan Çelebi ile tanışıp sülüs-nesih meşkine basladı. Dört senelik dersten sonra 2000 senesi ekim ayında IRCICA’da yapılan icazet töreniyle, sülüs-nesih icazetini aldı.

Bir sene sonra yine IRCICA tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Hat Yarışması’nda celi-sülüs dalında birincilik ödülüne layık görüldü. Aynı kurumun düzenlediği 6. yarışmada sülüs dalında 1. mansiyona layık görüldü. Bir tanesi Dubai’de olmak üzere 10’dan fazla karma sergiye katıldı.

Istanbul ve civar illerde bir çok cami ve mescidin, çesmenin kitabe, kubbe, kuşak ve mermer yazılarını yazdı. 100 civarında hilye-i şerif, 30 civarında özgün sülüs, celi- sülüs esere imza attı

Yazının Devamı »