Kalem Güzeli

Türk-İslam Sanatları

'Hâmid Aytaç' ile ilgili yazılar


Her Nefis Ölümü Tadacaktır

Hattat Hâmid Aytaç

Her nefis ölümü tadacaktır. – كل نفس ذائقة الموت – Every soul will taste death.

Âl-i İmrân Suresi 185. Ayet  (3-185)

Yazının Devamı »

Hattat M.BEDEVÎ el-DİRANÎ

(1312-1387/1894-1967)
Yirminci yüzyılda Suriye’de yetişmiş olan, hat sanatının en büyük ustalarından biri olan Muhammed Bedevi el-Dirani, 1894’de Şam’da doğdu. Şam’ın taşra kesiminde bulunan Daria köyü ile olan bağlantısı sebebiyle kendisine el-Dirani lakabı verildi. Çocukluğundan itibaren Kur’an derslerine devam ederek Kur’an-ı Kerim’in bazı surelerini hıfz etti. On iki yaşından itibaren hat sanatı ile ilgilenmeye başladı. Sahib Kalem (ö. 1897)’in talebesi hattat Mustafa Sibâ‘î (ö. 1919)’den ta’lik hattını öğrenerek bu sahada ustalaştı. Daha sonra Sultan II. Abdülhamid tarafından, Emevi Camii’nin geçirdiği yangından sonra levha hatlarını yazmak göreviyle Şam’a gönderilen ve Resa olarak tanınan hattat Yusuf Agâh bin Muhammed’den divanî, sülüs, nesih ve rik’a hatlarını öğrendi. Meşhur hattat Memduh el-Şerif’den kûfî ve celî divanî dersleri aldı. Onun bürosunda on yedi sene çalıştıktan sonra Emevi Camii civarında Süleymaniye bölgesinde el-Bus sokağında kendi bürosunu açtı.

Yazının Devamı »

Hattat Hamid’e

Tuğlarla bir koşu…”Buyur!” dediler.
“Harf harf şekillenen nurdur.” dediler.
“Hattatın eliyle açan bu çiçek,
Sonsuzdan armağan, buhur…” dediler.

Rıfkı Kaymaz

Teşekkür: Şiiri sitemize gönderdiği için Rıfkı Kaymaz’a teşekkür ederiz.

Yazının Devamı »

Page 1 of 2
1 2

Sonraki Sayfa »