Kalem Güzeli

Türk-İslam Sanatları

'Hat Sanatı' ile ilgili yazılar


Hat Sanatı

Allah c.c.Türk hat Sanatı denilince, Türklerin İslamiyeti kabul edişlerinden sonra okuma yazma vasıtası olarak seçtikleri Arap asıllı harflerle vücuda getirilen sanat yazıları anlaşılır. Ancak şunu hemen belirtelim ki Arap harfleri İslamiyetin zuhurundan sonra yavaş yavaş estetik unsurlar kazanarak, bu hal VIII. Yüzyılın ortalarından süratlenmiş; Türklerin İslam aleminde oldukları çağda zaten mühim bir sanat dalı haline gelmişti. Bu sebeple evvela Arap asıllı harflerin bünyesi ve İslam’ın ilk asırlarında gelişmesi hakkında kısa bir bilgi vermek gerekecektir.

Yazı sanatının İslam kaynaklarında en özlü tarifi Hat, cismani aletlerle meydan getirilen ruhani bir hendesedir.” cümlesiyle yapılmıştır ve hat sanatı, bu tarife uygun bir anlayış çerçevesinde asırlardır süregelmiştir. Çünkü bu yazı sisteminde harflerin çoğu kelimenin başına, ortasına ve sonuna gelişlerine göre bünye değişikliğine uğrar. Sanat haline dönüşüyle pek kıvrak bir şekle bürünen harflerin, birbirleriyle bitiştiklerinde kazandıkları görünüş zenginliği, hele aynı kelime veya cümlenin muhtelif terkiplerle yazılabilme imkanı, bu yazılara, sanatta arannılan sonsuzluk ve yenilik kapısını açık tutmuştur.

Yazının Devamı »

Hat Sanatında Tuğra

Bu seminerde, hat sanatının özel formu olan tuğranın tarihi gelişimi ve sanat özellikleri anlatılacaktır.

Yer : Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi
Tarih : 16 Mayıs 2007 Çarşamba Saat: 19:00
“Hat Sanatında Tuğra”
Düzenleyen : Süleyman Berk
Etkinlik ücretsizdir.

Yazının Devamı »

Hat Üzerine – Süleyman Berk

Osmanlı mezar taşlarında, üç önemli özellik göze çarpmaktadır: Çok ince ve sanatlı taş işçiliği, edebî ifadeler ve hat sanatı Taş işçiliği içerisinde, mezar taşı başlıkları önem taşımaktadır. Çok çeşitli başlıklar, tarikat tâcları, fesler ve rölyefler taş işçiliğinin önemli örneklerini sunmaktadır. Günlük hayatta, ilmiye ve devlet kadrolarında görev sahibi olanların, tasavvuf hayatında mühim bir yer işgal edenlerin mezar taşı kitâbelerine kullandıkları başlıklar, taşa işlenerek konulmuştur. Bu manada, Osmanlı mezarlıkları bir kıyâfet müzesi gibidir.Bu başlıkların anlamını, görsel örneklerle Dr. Süleyman Berk’in sunumunda bulacaksınız.

Yazının Devamı »

Page 8 of 9
1 6 7 8 9

« Önceki Sayfa - Sonraki Sayfa »