Kalem Güzeli

Türk-İslam Sanatları

'ibni rüşd' ile ilgili yazılar


İbn-i Rüşd

Endülüs’te yetişen meşhur filozof,doktor,astronomi bilgini ve matematikçi.
İsmi, Muhammed bin Ahmed olup, künyesi Ebü’l-Velîd’dir. Babası, Kurtuba kâdısıydı. Ehl-i sünnet âlimi olan Muhammed ibni Rüşd dedesidir. Dedesine nisbetle İbn-i Rüşd diye meşhur olmuştur. Avrupa’da Averroes adıyla tanınır. 1120 (H.514)’de Endülüs’ün Kurtuba şehrinde doğdu. 1126 (H.520)’da doğduğunu bildiren kaynaklar da vardır. 1198 (H.595)’de Merrâkûş’ta vefât etti.

Yazının Devamı »