Kalem Güzeli

Türk-İslam Sanatları

'mimar sinanın türbeleri' ile ilgili yazılar


Mimar Sinan’ın Yaptığı Türbeler

1. Sultan Süleymân Türbesi (Süleymaniye’de),
2. Şehzâde Sultan MehmedTürbesi (Şehzâdebaşı’nda),
3. SultanSelim Türbesi (Ayasofya civârında),
4. Hüsrev Paşa Türbesi (Yenibahçe’de),
5. ŞehzâdelerTürbesi (Ayasofya’da),
6. Vezir-i âzam RüstemPaşa Türbesi (Şehzâde Türbesi yakınında),
7. Ahmed Paşa Türbesi (Eyüp’te),
8. MehmedPaşa Türbesi (Topkapı’da),
9. Çocukları için inşâ ettiği türbe,
10. Siyavuş Paşa Türbesi (Eyüp’te),
11. Siyavuş Paşanın çocukları için yapılan türbe (Eyüp’te),
12. Zâl Mahmûd Paşa Türbesi (Eyüp’te),
13. Şemsi Ahmed Paşa Türbesi (Üsküdar’da),
14. Yahya Efendi Türbesi (Beşiktaş’ta),

Yazının Devamı »