Kalem Güzeli

Türk-İslam Sanatları

'mimarlık' ile ilgili yazılar


Mimarinin Mühendislikle Muhteşem Buluşması Süleymaniye Camii

İnşaat mühendisliği ve mimarlık, ortak yanları olsa da, aralarında derin farklılıklar bulunan, birbirleriyle teşrik-i mesaiye mecbur iki farklı meslektir. Mühendislikle mimarlığın tatlı ve faydalı bir beraberliği vardır. Mimarî özelliklerin statik kurallara uyması gerekir. Bazen de, yapının göreceği fonksiyonun bir gereği olarak, mühendislikten zor problemleri halletmesi, yapım tekniğinde, malzeme ve dizaynda yeni açılımlar yaparak, mimarın istediği yapıyı ortaya koyması beklenir. Bunun içindir ki, bir yapının proje aşamasında iki meslek sahibinin de imzası istenir.

Yazının Devamı »

İstanbul’daki Çeşme Yeleri ve Yapılış Tarihleri

Parantez içindeki R harfleri çeşmenin aktığını, Z harfleri çeşmenin akmadığını göstermektedir. Verilen ilk sayı çeşmenin yapılış tarihini Hicri olarak, parantez içinde verilen ikinci sayı da Miladi olarak göstermektedir.

Ahırkapı sahilinde Sinanpaşa köşkü harabesi altındaki çeşme…..(Z) 998 (1589)
Ahırkapı Odun iskelesindeki çeşme …..(Z) 1340 (1921)
Ahırkapı feneri ile Sinanpaşa köşkü harebesi arkasındaki çeşme..(Z) 1006 (1597)
Ahırkapı, İshakpaşa camii yakınındaki yeni Saraçane sokağı çeşmesi.(R) 1273 (1856)
Ahırkapı, Otluk kapısı yakınındaki çeşme . . . (R) 1226 (1811)
Akbıyık camii avlusundaki çeşme …..(Z) 1208 (1793)

Yazının Devamı »

Mimar Sinan’ın Eserleri – Works of Mimar Sinan

Camiler

Medreseler

Kervansaraylar

Saraylar

Dârülkurrâlar

Türbeler

İmâretler

Köprüler

Dârüşşifâlar

Hamamlar

Mahzenler

Su Yolları ve Kemerleri

Eserler toplamı: 365

Yazının Devamı »

Page 2 of 2
1 2

« Önceki Sayfa