Kalem Güzeli

Türk-İslam Sanatları

'muzaffer ecevit' ile ilgili yazılar


Klasik Sanatlarımız Tek Çatı Altında

Üsküdar’daki tarihî Mevlevihane binasında açılan ve ekimde derslere başlayacak vakıfta hattan ebruya, minyatürden tezhibe, ciltten kalem işine on iki sanat dalında kurslar verilecek. Uğur Derman, Hasan Çelebi, Savaş Çevik, Ali Toy, Fuat Başar, Dürdane Ünver, Kaya Üçer, Taner Alakuş gibi usta sanatçıları ilk kez bir araya getirecek vakıf, önümüzdeki iki yıl içerisinde kurulması düşünülen Kandilli Klasik Türk Sanatları Akademisi’nin temelini oluşturuyor. Vakfın başkanı ve aynı zamanda hattat olan Ahmed Zeki Yavaş, “Günümüzde bu sanatlara olan ilgi giderek artarken bu durum beraberinde bazı sorunları da ortaya çıkarıyor. Klasik sanatlarımızda iyi ve güzelin, kalite ve doğrunun ne olduğu hususunda bir karmaşa gözleniyor. Sanatçılarımız arasında oluşturduğumuz tarafsız birliktelikle, bu karmaşayı en aza indirmeyi ve bize bırakılan bu muazzam sanat mirasının idamesini istiyoruz. Sanatkârlarımız ve ekolleri arasında ayrım yapmaksızın, onları maddi manevi alanda desteklemek için böyle bir vakıf kurduk. Bu çalışmalarla geçmişle gelecek arasında köprü kurmayı arzuluyoruz.” diyor. Ocak ayından itibaren çalışmalara başlayan Klasik Türk Sanatları Vakfı, pek çok usta ismi barındırıyor. Hatta; Prof. Dr. Uğur Derman, Hasan Çelebi, Doç. Dr. Savaş Çevik, Mehmet Özçay, Osman Özçay, Davut Bektaş, Ali Toy, Mehmet Memiş; tezhipte Prof. Dr. Çiçek Derman, Arda Çakmak, Fatma Özçay, Ayten Tiryaki, Nilüfer Kurfeyz, Selim Sağlam, Münevver Üçer, Mustafa Çelebi, Serap Bostancı; ebruda Fuat Başar, Mahmut Peşteli; Osmanlıcada Hüsrev Subaşı, Muzaffer Ecevit, Talip Mert; kalem işinde Kaya Üçer; ciltte İslam Seçen; kat’ıda Dürdane Ünver; Müjgan Başköylü; minyatürde Taner Alakuş.

Yazının Devamı »

Ferhat Kurlu

1976 senesinde Fatsa’da doğdu. İlk öğrenimini memleketinde, orta öğrenimini Samsun Ladik Akpınar Anadolu Öğretmen Lisesi’nde tamamladı. On Dokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi sıralarında tanıştığı Muzaffer Ecevit’den hat sanatına ilgi uyandıran ilk sanat bilgilerini ve ilk rık’a derslerini aldı.

1996 Temmuz ayında Hasan Çelebi ile tanışıp sülüs-nesih meşkine basladı. Dört senelik dersten sonra 2000 senesi ekim ayında IRCICA’da yapılan icazet töreniyle, sülüs-nesih icazetini aldı.

Bir sene sonra yine IRCICA tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Hat Yarışması’nda celi-sülüs dalında birincilik ödülüne layık görüldü. Aynı kurumun düzenlediği 6. yarışmada sülüs dalında 1. mansiyona layık görüldü. Bir tanesi Dubai’de olmak üzere 10’dan fazla karma sergiye katıldı.

Istanbul ve civar illerde bir çok cami ve mescidin, çesmenin kitabe, kubbe, kuşak ve mermer yazılarını yazdı. 100 civarında hilye-i şerif, 30 civarında özgün sülüs, celi- sülüs esere imza attı

Yazının Devamı »