Kalem Güzeli

Türk-İslam Sanatları

'müzehhip' ile ilgili yazılar


Türk Lâke Müzehhipleri ve Eserleri

Topkapı Sarayının çeşitli zengin koleksiyonları ile, bâzı koleksiyonlardaki lâke teknikle tezhip edilmiş kitap kabı, çekmece, kalemdan, yazı altlığı, mücevher kutusu, yay ve yay kuburları çok ilgi uyandırmıştır. Bu sahanın en verimli ve başarılı sanatkârı olduğu şüphe götürmeyen Ali Üsküdarî hakkında yazdıklarına ilâve edecek, hayatını eserlerini ve sanat özelliğini daha çok bilinir hâle getirecek fazla bilgi edinememekle beraber, hocasının kim olduğunu ve saray sanatkârları arasında işgâl ettiği mevkiî belirtmek kabil olmuştur.

Yazının Devamı »

Tezhib Sanatını Tanımaya Çalışırken

Tezhib; genel olarak tanıtılmaya çalışılırsa, altın ve çeşitli boyalarla yapılan süsleme sanatıdır. Bu sanatı icra eden erkek sanatkarlara “müzehhib” Hanım sanatkarlara ise “müzehhibe” denir. En eski geleneksel sanatlarımız arasında yer alan Tezhib sanatı, kendi milli kültürümüzden sanatlarımızdan uzsaklaştırılma çabalarıyla unutulmaya yüz tutmuşken, değerli birkaç sanatkarımızın çabalarıyla yeniden bir canlanma içine girmiştir. Türklerin, Orta Asya’dan çeşitli kültürlerle kaynaşarak Anadolu’ya getirdiği tezhib sanatı; Beylikler, Selçuklular ve Osmanlılar döneminde her zaman büyük saygı duyularak, zaman içinde geliştirilerek sürdürülmüş ve günümüze kadar gelebilmiştir.

Yazının Devamı »

Muhsin Demironat (1907-1983)

Sanatkârın Kimliği:

İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinde kurulan Türk Tezyini Sanatlar Şubesi’ne, 1946 yılında vefat eden İsmail Hakkı Altınbezer’in yerine tezhip hocası olarak getirilmiştir.. Bu bölüm kapanıncaya kadar da burada kalmıştır. Sümerbank Yıldız Porselen Fabrikasının Müdürlüğü yapmıştır..

Profesyonel bir müzehhip niteliği taşımaktadır.

Yazının Devamı »

Page 1 of 2
1 2

Sonraki Sayfa »