Kalem Güzeli

Türk-İslam Sanatları

'safahat' ile ilgili yazılar


Safahat Dersleri

“Asrın İdraki” dersi Akif’in “Doğrudan doğruya Kur’an’dan alıp ilhamı / Asrın idrakine söyletmeliyiz İslamı” beytini merkez alarak Safahat’ın yeni dini yorumlar arasındaki yerini ve problemlerini tetkik ediyor.

Yer : Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi
Tarih : 13 Nisan 2007 Cuma Saat: 19:00
“Asrın İdraki 1”
Düzenleyen : İsmail Kara
Etkinlik ücretsizdir.

Yazının Devamı »