Kalem Güzeli

Türk-İslam Sanatları

Mimar Sinan’ın Yaptığı Camiler


1. İstanbul Süleymâniye Câmii,
2. İstanbul Şehzâdebaşı Câmii,
3. Haseki Hürrem Câmii,
4. Mihrimah Sultan Camii (Edirnekapı’da),
5. Osman Şah Vâlidesi Câmii (Aksaray’da),
6. Sultan Bâyezîd Kızı Câmii (Yenibahçe’de),
7. Ahmed Paşa Câmii (Topkapı’da),
8. Rüstem Paşa Câmii (Tahtakale’de),
9. Mehmed Paşa (Sokullu) Câmii (Kadırga Limanında),
10. İbrâhim Paşa Câmii (Silivrikapı’da),
11. Bâli Paşa Câmii (Hüsrev Paşa Türbesi yakınında,
12. Hacı Evhad Câmii (Yedikule yakınında),
13. Kazasker Abdurrahmân Çelebi Câmii (Molla Gürânî’de),
14. Mahmûd Ağa Câmii (Ahırkapı yakınında),
15. Odabaşı Câmii (Yenikapı yakınında),
16. Hoca Hüsrev Câmii (Kocamustafapaşa’da),
17. Hamâmî Hâtun Câmii (Sulumanastır’da),
18. Defterdar Süleymân Çelebi Câmii (Üsküplü Çeşmesi yakınında),
19. Ferruh Kethüdâ Câmii (Balat Kapısı içinde),
20. Yunus Bey Câmii (Balat’ta),
21. Hürrem Çavuş Câmii (Yenibahçe yakınında),
22. Sinan Ağa Câmii (Kâdı Çeşmesi yakınında),
23. Ahî Çelebi Câmii (İzmir İskelesi yakınında),
24. Süleymân Subaşı Câmii (Unkapanı’nda),
25. Zâl Mahmûd Paşa Câmii (Eyüp’te),
26. Nişancı Paşa Çelebi Câmii (Kiremitlik’te),
27. Kasım Paşa Câmii (Tersâne yakınında),
28. Sokullu Mehmed Paşa Câmii (Azapkapısı’nda),
29. Kılıç Ali Paşa Camii (Tophane’de),
30. Muhiddin Çelebi Câmii (Tophâne’de),
31. Molla Çelebi Câmii (Tophâne Beşiktaş arasında),
32. Ebü’l-Fazl Câmii (Tophâne üstünde),
33. Şehzâde Cihangir Câmii (Tophâne’de),
34. Sinan Paşa Camii (Beşiktaş’ta),
35. Mihrimah Sultan Câmii (Üsküdar’da, iskelede),
36. Eski Vâlide Câmii (Üsküdar’da),
37. Şemsi Ahmed Paşa Câmii (Üsküdar’da),
38. İskender Paşa Câmii (Kanlıca’da),
39. Çoban Mustafa Paşa Câmii (Geğbüze’de),
40. Pertev Paşa Câmii (İzmit’te),
41. Rüstem Paşa Câmii (Sapanca’da),
42. Rüstem Paşa Câmii (Samanlı’da),
43. Mustafa Paşa Câmii (Bolu’da),
44. Ferhad Paşa Câmii (Bolu’da),
45. Mehmed Bey Câmii (İzmit’te),
46. Osman Paşa Câmii (Kayseri’de),
47. Hacı Paşa Câmii (Kayseri’de),
48. Cenâbî Ahmed Paşa Câmii (Ankara’da),
49. Lala Mustafa Paşa Câmii (Erzurum’da),
50. Sultan Alâeddin Selçûkî Câmiinin (Çorum’da) yenilenmesi,
51. Abdüsselâm Câmiinin (İzmit’te)yenilenmesi,
52. Kiliseden dönme Eski Câminin (İznik’te)Sultan Süleymân tarafından yeniden yaptırılması,
53. Hüsreviye (Hüsrev Paşa)Câmii (Haleb’de),
54. Sultan Murâd Câmii (Manisa’da),
55. Orhan Câmiinin (Kütahya’da)yenilenmesi,
56. Kâbe-i şerîfin kubbelerinin tâmiri,
57. Hüseyin Paşa Câmii (Kütahya’da),
58. Rüstem Paşa Câmii (Bolvadin’de),
59. Sultan Selim Câmii (Karapınar’da),
60. Sultan Süleymân Câmii (Şam, Gök Meydanda),
61. Sultan Selim Câmii (Edirne’de),
62. Taşlık Câmii (Mahmûd Paşa için, Edirne’de),
63. Defterdar Mustafa Çelebi Câmii (Edirne’de),
64. Haseki Sultan Câmii (Edirne, Mustafa Paşa Köprüsü başında),
65. Semiz Ali Paşa Câmii (Babaeski’de),
66. Sokullu Mehmed Paşa Câmii (Hafsa’da, Trakya),
67. Sokullu MehmedPaşa Câmii (Burgaz’da),
68. Semiz Ali Paşa Câmii (Ereğli’de),
69. Bosnalı MehmedPaşa Câmii (Sofya’da),
70. Sofu MehmedPaşa Câmii (Hersek’te),
71. FerhadPaşa Câmii (Çatalca’da),
72. Maktul Mustafa Paşa Câmii (Budin’de),
73. Firdevs Bey Câmii (Isparta’da),
74. Memi Kethudâ Câmii (Ulaşlı’da),
75. Tatar Han Câmii (Kırım, Gözleve’de),
76. Rüstem Paşa Câmii (Rodoscuk’ta),
77. Vezir Osman Paşa Câmii (Tırhala’da),
78. Rüstem Kethüdâsı Mehmed Bey Câmii (Tırhala’da),
79. Mesih Mehmed Paşa Câmii (Yenibahçe’de).

Mimar Sinan’ın Diğer Eserleri için Tıklayın

Gönderen 12 Şubat 2008

Kategori : İslam Mimarisi Henüz yorum yok

Yorumlar kapalıdır

Geri izleme |