Kalem Güzeli

Türk-İslam Sanatları

Münevver Üçer


Günümüzde Türk Tezhib sanatının geldiği noktada, eğitimci ve uygulamacı olarak değerli eserler vermekte olan Dr. Münevver Üçer Kadıköy Kız Koleji’nden mezun olduktan sonra, 1982 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’ne girdi. 1988 yılında bitirdiği üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans programına girmiş “Rumî” teziyle mezun olmuştur. 1990 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Sanatta Yeterlilik (Doktora) Programı’nda eğitimine devam etmiş “Tezhib Sanatı’nda 16. yy. ve 18. yy.’da Ekol Olmuş Sanatçıların Karşılaştırılması” teziyle mezun olmuştur. 1992-93 yılında da Mimar Sinan Üniversitesi’nde Tezhib dersleri vermeye başlamış, 1995 yılında ise Tezhib, Hat, Minyatür ve Ahşap Boyama derslerinin verildiği “Atölye Kaya ve Münevver Üçer” adındaki çalışma yerini eşiyle birlikte açtı. Topkapı Sarayı kalemkârlarından Nakkaş Hamit Üçer’den babadan oğula geçen bir jenerasyonla kurulan Atölye, geleneksel sanatlara gönül veren herkesi çatısı altında topluyor. 1984 yılında Kültür Bakanlığı’nın Topkapı Sarayı’nda açtığı Tezhib kursunu da bitirmiş olan Dr. Münevver Üçer pek çok sergiye katılmıştır. “Bir kurallar bütünü olan Tezhib Sanatı’nda tasarım, uygulama ve yazıya yakışanı yapmak, komple bir sanatçı olmayı gerektiriyor.” diyen Münevver Üçer, geçmişte Tezhibi oluşturan pek çok unsurun ayrı ayrı kişiler tarafından Nakkaşhane’de uygulandığını, bugün ise Tezhibi yapacak sanatçının bütün bu unsurları tek başına gerçekleştirdiğini ifade etmektedir. Ve, bu sebepledir ki sanatçı; “Zor ve sabırlı bir çalışma isteyen Tezhib Sanatı’nı icra etmek takdir gerektirir.” demektedir.

Sanatçı; 2000′ li yıllara gelindiğinde Tezhib Sanatında geldiği noktada birikimleri, yenilik, araştırmacılık ve kendine özgü bir üslûp yaratma bazında ortaya çıkar.Tezhib sanatının kurallı uygulamalarıyla, stilize bitkisel desenleri, renk, konu, kompozisyon bütünlüğü içinde ele alan sanatçı: Tezhib Sanatı’ nı, Hüsn-ü Hat sanatından da kopararak, Tezhib’ e biraz daha resimsel yaklaşım getirip, kendine has bir ekol yaratmış ve onu izleyen öğrencilerine yeni bir yol açmıştır. Hatta bu akımdan etkilenen üniversite öğrencileri olsun, özel kurs öğrencileri olsun Tezhib Sanatı’ na gönül vermiş pek çok kişi Münevver Üçer’ in desenlerini biraz değiştirerek, daha sonraları da kendi yorumlarını katarak uygulamaya başlamışlardır.

SANATÇININ KATILDIĞI SERGİLER

• 1990 yılında Almanya’da Kassel Güzel Sanatlar Yüksek Okulu ile Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin birlikte düzenlediği “Kassel Sergisi”, Almanya 1990
• T.C. Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen “6. Devlet Türk Süsleme Sanatları Sergisi” Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Ankara 1991
• Emin Barın ve Öğrencileri Sergisi, Mimar Sinan Üniversitesi, Fındıklı, İstanbul
• T.C. Kültür Bakanlığı “Topkapı Sarayı Geleneksel Türk Sanatları Kursu” Geleneksel Yıl Sonu Sergisi, İstanbul
• Savaş Çevik Hüsn-ü Hat Sergisi, OTİM Ticaret Merkezi, İstanbul
• Bereketzade İ.H.L.Y. Derneği, “Türk-İslam El Sanatları Sergisi” Yıldız Sarayı Sanat Galerisi, İstanbul Mayıs 1990
• Nilgün Şensoy Serttürk Koleksiyonu, “Osmanlı Padişah Fermanları’ndan Bir Kesit” Sergisi, Kile Sanat Galerisi, Bebek, İstanbul 1993
• “M.S.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyeleri Sergisi” M.S.Ü. Osman Hamdi Salonu, İstanbul 1995
• 65. İzmir Enternasyonel Fuarı 2. Uluslararası Sanat Galerisi, İzmir 1996
• Serdar Gülgün Geleneksel Türk Sanatları Sergileri Koleksiyon Eserleri, Dolmabahçe Sarayı Sergi Salonu, KÜSAV Organizasyonu, İstanbul
• ARTOLYA Fuarı KÜSAV Organizasyonu, Dolmabahçe Sarayı, İstanbul
• Serdar Gülgün Koleksiyon Sergisi, Topkapı Sarayı, Alay Köşkü, İstanbul
• Osmanlı’nın Kuruluşunun 700. yıldönümü nedeniyle Paris Aux Galeries La Fayette’de düzenlenen “İstanbul, Les Portes De L’orient” Sergisi, Paris, Fransa 1999
• M.S.Ü.Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen “Bir Geleneğin Temsilcileri” Sergisi, İstanbul Mart 1999
• “Çağdaş Gözle Mirasımıza Bakış” Sergisi, 9. Cumhurbaşkanı’nın himayelerinde, Çırağan Sarayı, İstanbul 2000
• Münevver Üçer, Tezhib Sanatı Sergisi, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Sanat Galerisi, İstanbul 2001
• “Geleneksel Sanatlarımızı Günümüzde Yaşatanlar” Sergisi ve Ödül Töreni, Yıldız Sarayı- Silahhane, İstanbul 2001
• “Fırçadan Akan Gizli Güç” Tezhib Sergisi, Seven Sanat Galerisi, İstanbul 2001
• “Fırçadan Akan Gizli Güç” Tezhib Sergisi, CRR Kongre ve Sergi Salonu, İstanbul Mayıs 2003
• Tophane-i Amire’de düzenlenen M.S.Ü.’nin kuruluşunun 120. yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Öğretim Elemanları yapıtlarından oluşan Siyah – Beyaz Karma Sergi, İstanbul, Haziran 2003
• Geleneksel Türk Sanatlarında İlkler ve Öncüler Cumhuriyet Dönemi Sergisi, M.S.Ü. Resim ve Heykel Müzesi, İstanbul Kasım 2003
• Türk Dışişleri Bakanlığı ve Brüksel Başkonsolosluğu Organizasyonu, Belçika Conrad Otel Sıtkı Olçar-Çini & Münevver Üçer-Tezhib Sergisi, Brüksel, Nisan 2004
• İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Almaatı İstanbul Günleri, Almaatı-Kazakistan, Eylül 2004
• Odunpazarı Belediyesi Sıtkı Olçar-Çini & Münevver Üçer-Tezhib Sergisi, Eskişehir Ekim 2004

EXHIBITIONS

• 1990, the “Kassel Exhibition” organized by Kassel Fine Arts School and Mimar Sinan University, Fine Arts Faculty, Germany
• 1990, “Turkish Hand Arts Exhibition” arranged by Bereketzade I.H.L.Y. Society at Yıldız Palace Art Gallery, Istanbul
• 1991, “6th Turkish Ornaments Art Exhibition” arranged by Republic of Turkey Ministry of Culture at State Fine Arts Gallery, Ankara
• 1992, “Emin Barın and His Students Exhibition” at Mimar Sinan University, Istanbul
• 1992, “Topkapı Palace Traditional Turkish Arts Course Exhibition” arranged by Republic of Turkey Ministry of Culture, Istanbul
• 1993, “An Extract of Ottoman Sultans Firmans Exhibition”, Nilgun Sensoy Sertturk Collection at Kile Art Gallery, Istanbul
• 1995, “Mimar Sinan University Fine Arts Faculty Teachers Exhibition” at the University Osman Hamdi Hall, Istanbul
• 1996, “65th Izmir International Fair-2nd International Art Days Exhibition”, Izmir
• 1997, The exhibition of “Traditional Turkish Arts Collection owned by Serdar Gulgun” organized by KUSAV at Dolmabahce Palace Exhibition Hall, Istanbul
• 1998, “ARTOLYA Fair Exhibition” organized by KUSAV at Dolmabahce Palace Exhibition Hall, Istanbul
• 1998, The exhibition of “Serdar Gulgun’s Collection” at Topkapı Palace, Alay Kiosk, Istanbul
• 1999, “Istanbul, Les Portes de l’Orient” at Galleries La Fayette, Paris for the 700th Anniversary of Ottoman Empire, France
• 1999, “The Representatives of Art Tradition” organized by University of Mimar Sinan, Fine Arts Faculty, Istanbul
• 2000, “A Contemporary Look at Ottoman Heritage Exhibition” under the protection of the 9th Presidency at Çırağan Palace, Istanbul
• 2001, “Munevver Ucer’s Illumination Art Exhibition” at Istanbul Stock Exchange Art Gallery, Istanbul
• 2001, The Exhibition and Award Ceremony of “Contemporary Artists keeping attendance on Traditional Arts” at Yildiz Palace, Armoury Hall, Istanbul
• 2001, “The Secret Power of an Artist’s Brush-the Illumination Art Exhibition” at Seven Art Gallery, Istanbul
• 2003, “The Secret Power of an Artist’s Brush” at CRR Concert and Exhibition Hall, Istanbul
• 2003, “Black and White” mixed academician-artists exhibition which took place in the activities for the celebration of 120th anniversary of the University of Mimar Sinan at “Tophane-i Amire”, Istanbul
• 2003, “The Initiatives and Avant-Gardism in Traditional Turkish Arts after the Republic” at Mimar Sinan University Painting and Sculture Museum, Istanbul
• 2004, “Sıtkı Olçar’s Çini and Münevver Üçer’s Illumination Exhibition” organized by Turkish Foreign ministry and Turkish Conculate-General at Conrad Hotel in Brussels
• 2004, “Almaatı Istanbul Days” arranged by Istanbul Mayor’s Office, Almaatı, Kazakhistan
• 2004, “Sıtkı Olçar’s Çini and Münevver Üçer’s Illumination Exhibition” organized by Odunpazarı Mayor’s Office, Eskişehir

Kaynak: www.tezhipsanati.com/

Gönderen 14 Şubat 2008

Kategori : Tezhip Sanatı Henüz yorum yok

Geri izleme | Yorumlar için RSS

Yorumlarınız

You must be logged in to post a comment.